Tulorekisteri-ilmoittaminen sujuvaksi näillä vinkeillä

Tulorekisteri toi vuoden 2019 alusta muutoksia palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen. Verohallinto tulorekisteritiedon käyttäjänä on havainnut joitakin ilmoittamiseen liittyviä ongelmatilanteita ja antaa neuvoja niiden välttämiseksi.

Palkkatietoilmoituksella annetun virheellisen tunnuksen tai maksupäivän korjaaminen

Jos maksajan tunnus, tulonsaajan tunnus tai maksupäivä on ilmoitettu tulorekisteriin virheellisenä ja tietoja pitää korjata, mitätöi annettu palkkatietoilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Korvaavalla ilmoituksella ei saa vaihtaa maksajan tai tulonsaajan tunnusta eikä maksupäivää.

Ilmoituksella tulonsaajan suomalainen henkilötunnus

Tulonsaajan tiedot on ilmoitettava ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat.

Keinotunnuksen käyttäminen 

Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, se ilmoitetaan käyttäen tunnistetyyppinä "Muu tunnus". Aina kun tiedot annetaan muulla kuin suomalaisella henkilötunnuksella, on annettava seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Myös ulkomainen tunnus ilmoitetaan, jos maksajalla on se tiedossa.

Ennakonpidätyksen, lähdeveron ja etuudesta perityn korvauksen ilmoittaminen

Vähennystietoja ei saa ilmoittaa palkkatietoilmoituksella negatiivisena. Ennakonpidätyksen määrä voi olla ilmoituksella negatiivinen vain, jos kyse on tulonsaajalle palautettavasta liikapidätyksestä.

Ilmoita tiedot tulorekisteriin sähköisesti

Sähköinen ilmoittaminen vähentää virheiden mahdollisuutta. Voit antaa ilmoitukset tulorekisteriin sähköisesti usealla eri tavalla, esimerkiksi tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta tai sähköisessä asiointipalvelussa.

Ilmoitukset tulorekisteriin hoituvat myös Palkka.fi-palvelun kautta, jolloin tietoja ei tarvitse lähettää tulorekisteriin enää erikseen.

Maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan

Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan kuukauden 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä seuraavana arkipäivänä.

Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa. Ne maksetaan sen suuruisina kuin velvoitteet OmaVerossa maksamisen määräpäivänä näkyvät.

Jos tulorekisteriin ilmoitetut tiedot eivät vielä näy OmaVerossa velvoitteiden yhteismäärässä, maksetaan työnantajasuoritukset kuitenkin annettujen ilmoitusten mukaisina viivästyskorolta välttymiseksi.

Lähde: Verohallinto

 

Lue lisää: