Tullin tuontikohtaiset vertailutiedot suoraan kirjanpito-ohjelmaan

Tullin Verohallinnolle toimittamista maahantuonnin arvonlisäveron vertailutiedoista on nyt tietyt tullauspäätöksen tiedot, mm. tullauspäätöksen numero, tullauspäivä ja tullausarvo, saatavissa suoraan kirjanpito-ohjelmistoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kirjanpidon ja Tullin vertailutietojen mahdollisten erojen selvittämisen.

Verohallinto on käynyt aktiivista keskustelua tilitoimistojen ja muiden sidosryhmien kanssa, ja näissä keskusteluissa tuontikohtaisen vertailutiedon tarpeellisuus on noussut voimakkaasti esille. Nyt tarpeeseen on reagoitu ja maahantuonnin arvonlisäveron tiedot  ovat hyödynnettävissä suoraan kirjanpito-ohjelmistoissa.

Tuontikohtainen vertailutieto tuodaan myös OmaVeroon loppuvuonna 2019. Siihen asti OmaVerossa on edelleen nähtävissä Tullin vertailutieto summatietona.

Kannattaa ottaa yhteyttä omaan ohjelmistotoimittajaanne, ja selvittää, miten saatte toiminnallisuuden käyttöön omassa ohjelmassanne. Toiminnallisuutta voi hyödyntää myös Ilmoitin.fi-palvelussa.

Lähde: Verohallinto

Lue lisää: