Toukokuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan toukokuussa.

Toukokuussa 2021 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Uusi VNA Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista 140/2021.
 • Uusi YMA Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista 141/2021.
 • Ydinenergialaki on muutettu L:lla 269/2021.
 • L Finanssivalvonnasta on muutettu L:lla 270/2021.
 • L Finanssivalvonnan valvontamaksusta on muutettu L:lla 271/2021.
 • Vankeuslaki on muutettu L:lla 290/2021.
 • Tutkintavankeuslaki on muutettu L:lla 291/2021.
 • L henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on muutettu L:lla 292/2021.
 • L poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta on muutettu L:lla 293/2021.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 299/2021.
 • Tieliikennelaki on muutettu L:lla 300/2021.
 • A vapaasta sivistystyöstä on muutettu VNA:lla 311/2021.
 • Uusi VNA Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 332/2021.
 • Uusi YMA Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista 333/2021.
 • YMA ympäristöministeriön työjärjestyksestä on muutettu YMA:lla 337/2021.
 • VNA Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2019 suoritettavista korvauksista on korvattu VNA:lla 349/2021.
 • Ulosottokaari on muutettu L:lla 352/2021.
 • L Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 353/2021.
 • L yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnastaon muutettu L:lla 354/2021.
 • Uusi VNA lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021 359/2021.
 • Uusi VNA kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021 360/2021.
 • Ydinenergia-asetus on muutettu VNA:lla 361/2021.
 • VNA Valtion ydinjätehuoltorahastosta on muutettu VNA:lla 362/2021.

Tätä listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen Säädöskokoelman numeroon 364/2021.

Lue lisää: