Toukokuussa 2020 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan toukokuussa. 

Toukokuussa 2020 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

  • VNA liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta on korvattu 14.5. alkaen VNA:lla 1455/2019.
  • Eduskunnan työjärjestys on muutettu eduskunnan päätöksellä 150/2020.
  • Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö on muutettu eduskunnan päätöksellä 151/2020.
  • L työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 195/2020.
  • VNA maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019 on muutettu VNA:lla 204/2020.
  • VNA riistahallinnosta on muutettu VNA:lla 264/2020.
  • YMA vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on muutettu YMA:lla 265/2020.
  • L tulvariskien hallinnasta on muutettu L:lla 269/2020.
  • L Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on muutettu L:lla 276/2020.
  • VHp sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista on korvattu VHp:lla 280/2020.

Tätä listausta varten Suomen säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 286/2020.

Lue lisää: