Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet paremmiksi – IAS 1:n muutos

IASB on julkaissut elokuun alkupuolella muutosehdotuksen, joka koskee IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin laatimisperiaatteiden esittämistä.

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa tilinpäätösten informaation laatua, ja se on osa IASB:n parempaa tilinpäätösinformaatiota (Better Communication) koskevaa hanketta. Laatimisperiaatteiden esittämisen perusta sidotaan nykyisestä merkittävien laatimisperiaatteiden esittämisestä olennaisten laatimisperiaatteiden esittämiseen, toisin sanoen siihen, mikä on olennaista tietoa sijoittajille.

Toisin sanoen laatimisperiaatteiden esittäminen perustuu siihen, minkälaiset liiketoimet, muut tapahtumat ja olosuhteet ovat yrityksen arvion mukaan sijoittajien näkökulmasta olennaisia. Ehdotuksessa nimenomaisesti mainitaan, että jos kyse on epäolennaisista liiketoimista, muista tapahtumista tai olosuhteista, laatimisperiaatetta ei tarvitse esittää. Lisäksi todetaan, etteivät kaikki olennaisiin liiketoimiin, muihin tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvät laatimisperiaatteet ole välttämättä luonteeltaan olennaisia.

Samassa yhteydessä esitetään muutettavaksi IASB:n ohjaavaa, vapaaehtoisesti sovellettavaa kannanottoa, joka liittyy olennaisuuden arviointiin käytännössä (IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements). Kommentointiaika päättyy 29.11.2019.

*********

Kirjoittaja Virpi Haaramo päivittää digitaalista teosta IFRS-raportointi yhdessä Elina Peillin ja Sirkku Palmuaron kanssa. Kirjoittajilta on vuonna 2018 ilmestynyt kirja Pörssiyhtiön tilinpäätös.

Lue lisää: