Tilastokeskus: Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2021

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2021 aikana 6 643 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Suomen kansalaisuuksia myönnettiin 1 173 vähemmän kuin vuonna 2020. Suhteellisesti ilmaistuna määrä väheni 15 % edellisestä vuodesta.

Venäjän kansalaisille myönnettiin eniten Suomen kansalaisuuksia

Vuonna 2021 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin eniten Venäjän kansalaisille, joita oli kansalaisuuden saaneissa 1 161. Määrä oli 385 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toiseksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Irakin kansalaiset, joiden määrä oli 744. Kolmanneksi eniten Suomen kansalaisuuksia myönnettiin Somalian kansalaisille, 436, ja neljänneksi eniten Viron kansalaisille, 370.

Suomen kansalaisuuden saaneet olivat keski-iältään 29-vuotiaita

Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 3 458 ja miehiä 3 185. Naisilla keski-ikä oli 30,3 vuotta ja miehillä 28,5 vuotta. Kansalaisuuden saaneista oli alle 18-vuotiaita 1 854 ja 65 vuotta täyttäneitä 207. Viisivuotisikäryhmittäin tarkasteltuna kansalaisuuden saaneissa oli eniten 30–34-vuotiaita, yhteensä 994, mikä oli 15 % kaikista Suomen kansalaisuuden saaneista.

Kaksoiskansalaisia on Suomessa lähes 150 000

Vuonna 2021 Suomen kansalaisuuden saaneista 97 % säilytti entisen kansalaisuutensa. Vuoden 2021 lopussa Suomessa asui vakituisesti 149 879 henkilöä, joilla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät vuoden 2021 lopussa olivat Venäjän kansalaiset, 35 919, Ruotsin kansalaiset, 9 603, Somalian kansalaiset, 7 872, Viron kansalaiset, 7 237, ja Irakin kansalaiset, 6 623.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Lue lisää: