Tilastokeskuksen pääjohtajaksi haki 18 henkilöä

Virka on tarkoitus täyttää 1.2.2021 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Tilastokeskuksen pääjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 18 hakemusta. Virka on tarkoitus täyttää 1.2.2021 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakivat Antti Ahonen, Bror Dahlsten, Pasi Henriksson, Päivi Hutukka, Marianne Hynninen, Aki Jormanainen, Kirsi Kellokangas, Timo Koskimäki, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm, Mika Maliranta, Mikko Mattinen, Jyrki Nummela, Ilpo Nurminen, Liisa Räsänen, Markus Sovala, Markus Syrjänen ja Ville Vertanen.

Tilastokeskus on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on yhdistää tieto tilastoiksi ja tietopalveluiksi kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja tutkimustoiminnan käyttöön. Tilastokeskus koordinoi kansallista tilastotointa sekä osallistuu ja koordinoi Suomen kansainvälistä tilastoyhteistyötä.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Lue lisää: