Tietosuojavastaavalta kysyttyä: työntekijän internetselailu ja paikkatiedot

Tietosuojavastaavan toimisto vastaa yleisimpiin kysymyksiin tietosuojasta verkkosivuillaan.

Saako työnantaja seurata tai valvoa työtekijän internetselailua?

Työnantajalla on työn johto- ja valvontaoikeus (ns. direktio-oikeus), jonka nojalla työnantaja voi määritellä yksittäisen työntekijän työtehtävät, antaa työhön liittyviä määräyksiä sekä valvoa työstä suoriutumista. Se ei kuitenkaan oikeuta työnantajaa valvomaan työntekijää siten, että työnantaja keräisi tai katsoisi työntekijän internet-selailusta kertyviä tunnistamistietoja.

Työntekijä ei myöskään voi pätevällä tavalla antaa suostumustaan siihen, että työnantaja saisi valvoa hänen internet-selailuaan. Oikeus luottamukselliseen viestintään koskee myös internet-selailua ja siitä kertyviä tunnistamistietoja.

Työnantaja voi kuitenkin päättää tietoverkkojen käyttösäännöistä, kuten siitä, saako työpaikalla ylipäätään surffata internetissä ja jos, millaisilla sivustoilla. Työnantaja voinee myös estää pääsyn joillekin sivuille.

Työntekijöiden paikantaminen on teknistä valvontaa. Se on mahdollista, jos työnantajalla on siihen asiallinen peruste ja tarve. Paikantamiseen oikeuttavia perusteita voivat olla esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen sekä resurssien (kuten ajoneuvojen) kohdentaminen oikeaan paikkaan.

Saako työnantaja paikantaa työntekijöitään?

Tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan paikannustietoja ei lähtökohtaisesti pidä käyttää työoikeudellisten velvoitteiden valvonnassa, kuten työajan seurannassa. Paikannuksen käyttäminen työajan valvontaan ja seurantaan voi kuitenkin olla mahdollista, jos työntekijä tekee työtään kokonaan tai enimmäkseen muualla kuin työnantajan tiloissa eikä työajan valvontaan ole käytettävissä muita, yksityisyyden suojaan vähemmän puuttuvia keinoja.

Jos paikannusjärjestelmää on tarkoitus käyttää työajan valvonnassa ja seurannassa, työnantajan tulee etukäteen määritellä se paikantamisen käyttötarkoitukseksi. Jos määrittelyä ei ole tehty ennalta eikä asiasta ole käyty yhteistoimintamenettelyä työpaikalla, paikannustietoja ei saa käyttää työ- tai palvelussuhteen ehtojen noudattamisen valvonnassa.

Lähde: Tietosuojavastaavan toimisto Usein kysyttyä työelämästä

Lue lisää: