Tietosuoja: Kiinteistönvälittäjällä ei ollut oikeutta näyttää vuokralaisen yhteystietoja

Vuokralaisen yhteystietoja ei saa antaa asunnon ostoa harkitsevalle ilman vuokralaisen suostumusta.

Asunnosta kiinnostunut ostaja otti yhteyttä vuokralaiseen

Vuokralainen teki ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle, kun asuntoesittelyssä ollut henkilö otti häneen yllättäen yhteyttä sähköpostitse. Kiinteistönvälittäjä oli näyttänyt vuokralaisen vuokrasopimusta asunnon ostoa pohtivalle henkilölle ilman vuokralaisen suostumusta. Sopimukseen oli kirjattu vuokralaisen yhteystiedot ja henkilötunnus. Tietosuojavaltuutettu antoi rekisterinpitäjänä toimivalle kiinteistönvälitysliikkeelle huomautuksen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

Henkilötunnusta käsiteltiin tarpeettomasti ja virheellisesti

Kiinteistönvälitysliike ei esittänyt selvityksessään syytä sille, miksi vuokralaisen henkilötunnuksen näyttäminen vasta ostotarjousta pohtivalle olisi välttämätöntä vuokralaisen luotettavuuden varmistamiseksi. Myöskään yhteystietojen näyttämistä samassa yhteydessä ei perusteltu.

Kiinteistönvälitysliike voi kertoa ostajaehdokkaille mahdollisista vuokrasuhteeseen liittyvistä ongelmista ja vuokrasopimuksen sisällöstä ilman vuokralaisen henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että vuokrasopimuksen näyttäminen on mahdollista ostotarjouksen tekemisen yhteydessä.

Tietojen minimointi ei toteutunut

Tietosuojavaltuutettu arvioi, että välitysliike ei noudattanut yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja tietojen minimoinnista. Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun se on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen kannalta. Myös vuokralaisen henkilötunnuksen käsittely oli virheellistä. Vaikka henkilötunnusta saa käsitellä vuokraustoiminnassa, sitä ei pidä merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin asiakirjoihin.

Kiinteistönvälitysliikkeelle huomautus

Tietosuojavaltuutettu antoi kiinteistönvälitysliikkeelle huomautuksen. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, joten se ei ole lainvoimainen.

Lähde: tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote 

Lue lisää: