Teoriaa ja käytäntöä – Millaisia kysymyksiä uusi tietosuojasääntely on tuonut tutkijan ja asianajajan pöydälle?

Odotettu Uusi tietosuojalainsäädäntö julkaistiin virallisesti 16.1.2019 pidetyssä tilaisuudessa.

Uusi tietosuojalainsäädäntö -teoksen kirjoittajat pitivät kirjansa julkistamistilaisuudessa alustuspuheenvuorot, ja tietosuojan parissa työskentelevät lakimiehet ja tutkijat käyttivät innokkaasti tilaisuuttaan kysyä ja keskustella muun muassa GDPR:ään valmistautumisesta, uudesta normistosta ja tietosuojarikkomusten seuraamuksista.

Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari käsitteli alustuksessaan henkilötietojen käsittelyn perusteita. Kirjoittajat ja yleisö keskustelivat muun muassa siitä, kuinka henkilötietosuojalain mukaisesti käännetyt termit, kuten "rekisteröity", vaikeuttavat uudenlaisen sääntelyn edellyttämän käsitejärjestelmän omaksumista.

IPR Centerin tutkimusjohtaja Olli Pitkänen esitti, kuinka tietosuojaa tulisi käsitellä osana jaettujen tietovarastojen eli niin kutsuttujen data hubien ja data järvien pelisääntöjä ja kuinka sääntökirja voisi näissä yhteyksissä mahdollistaa yhteisen käsittelyn säännöstenmukaisuuden.

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen Castrén & Snellmanilta puolestaan kertoi käytännön kokemuksia tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta sekä trendeistä, joita uusi sääntely on tuonut mukanaan: tietojenkäsittelytilanteiden dokumentointi, tietopyyntöihin vastaaminen, tietoturvaloukkausten ilmoittamisrajan hahmottaminen sekä käsittelysopimusten laatiminen on luonut toimijoille uusia haasteita.

***

Lue lisää teoksesta Korpisaari, Pitkänen, Warma-Lehtinen: Uusi tietosuojalainsäädäntö.

 

Lue lisää: