TEM: Tuore esite ja neuvontapalvelu ehkäisevät kausityöläisten ja muiden Suomeen töihin tulevien hyväksikäyttöä

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee Suomeen työhön tuleville tarkoitetun esitteen työntekijän oikeuksista ja auttavista tahoista sekä käynnistää monikielisen neuvontapalvelun ulkomailta saapuville kausityöntekijöille.

Työskentely Suomessa -esite kertoo Suomessa noudatettavista työehdoista ja neuvoo, kuinka työntekijän tulee toimia, jos hän joutuu hyväksikäytön kohteeksi. Esitteessä on myös linkkejä työntekijöitä auttaviin tahoihin.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) ja muiden sidosryhmien kanssa suunniteltu esite on kieliasultaan selkeä, ja se julkaistaan suomen, ruotsin ja englannin lisäksi venäjän, ukrainan, nepalin ja thain kielillä. RIKU vastaa myös neuvontapalvelun käytännön toiminnasta.

”Reilut pelisäännöt koskevat tietysti kaikkia Suomessa töitä tekeviä. On hienoa, että pystymme näin tarjoamaan neuvoja ja matalan kynnyksen apua kausityöläisille ja kaikille muillekin Suomeen työhön tuleville”, työministeri Tuula Haatainen painottaa.

Esitettä jaetaan oleskeluluvan yhteydessä

Painettuja esitteitä jaetaan muun muassa työntekijän oleskeluluvan tai kausityöluvan saajille Suomen ulkomaanedustustojen ja Maahanmuuttoviraston kautta. Se on saatavilla myös verkossa, jossa se julkaistaan sekä selattavassa että tulostettavassa pdf-muodossa.

Neuvontapalvelu avautuu 17.6.2021 ja jatkaa toimintaansa arkisin 10.9.2021 asti. Palvelussa vastataan kysymyksiin venäjän, englannin, suomen ja ruotsin kielellä puhelimessa ja erilaisissa viestipalveluissa. Tarvittaessa apua saa tulkin välityksellä myös muilla kielillä.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti ulkomaalaisille työntekijöille, jotka epäilevät tulleensa hyväksikäytetyiksi. Neuvoja annetaan esimerkiksi lainmukaisista työehdoista, asumis- ja hygieniaolosuhteista ja käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista. Asia voidaan yhteydenottajan luvalla myös siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle jatkoselviteltäväksi.

Työ voi olla kausiluonteista, oikeudet eivät

Kausityöläisten oikeuksia korostaa myös Euroopan työviranomaisen (ELA) #Rights4AllSeasons-kampanja, joka käynnistyi 15.6.2021 ympäri Eurooppaa. Kampanja tiedottaa kausityöntekijöiden oikeuksista, tukee työnantajia velvoitteiden täyttämisessä ja pyrkii turvaamaan reilut työehdot kaikkialla EU:ssa, muistuttaa ELA.

Suomessa ELAn kampanjaan osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön ohella laaja joukko viranomaisia, työnantajajärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Lue lisää: