Tarvitaanko satunnaiseen yötyön teettämiseen viranomaisen lupa?

Yrityksessämme on silloin tällöin tilanteita, jolloin työtä tarvitsee tehdä yöaikaan asiakaskontaktien vuoksi. Tarvitaanko tällaiseen työn teettämiseen viranomaisen lupa, kun noudattamassamme työehtosopimuksessa ei ole yötyötä koskevia määräyksiä?

Kuva: Christian Fregnan / Unsplash

Työaikalain 8 §:ssä on luettelo töistä, joissa saadaan teettää säännöllisesti yötyötä klo 6.00–23.00 välillä. Työaikalaki sallii tämän luettelon täydentämisen valtakunnallisella työehtosopimuksella. Yötyön teettäminen voi olla mahdollista myös aluehallintoviraston myöntämällä poikkeusluvalla.

Työaikalain 8 §:n perusteluissa on todettu, että laissa olevat yötyön rajoitukset eivät koske tilapäisesti teetettävää yötyötä. Perustelujen mukaan yötyön teettäminen tilapäisesti on mahdollista silloin, kun työnantajan toiminta sinänsä sijoittuu päiväsaikaan, mutta työnantajalle tulee luonteeltaan satunnainen tarve teettää työtä yöaikaan. Esimerkkinä lain perusteluissa kuvataan tarve järjestää videoneuvottelu aikaeron takia poikkeuksellisesti yöaikaan. Lopuksi perusteluissa todetaan, että työnantajan säännöllisen toiminnan järjestäminen yöaikaan vaatii lain 8 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisen.

Jos kysymys ei ole tilapäisestä tarpeesta tehdä yötyötä, vaan pitkäaikaisemmasta tarpeesta tehdä yötyötä, tarvitaan viranomaisen lupa, ellei työehtosopimus salli suoraan yötyön teettämistä. Säännöllistä toimintaa ei voida järjestää yöaikaan, elleivät työaikalain 8 §:n edellytykset täyty.

Poikkeustilanteessa lupaa yötyön teettämiseen voidaan hakea aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto (AVI) voi määräämillään ehdoilla myöntää luvan teettää yötyötä työssä, joka toiminnan luonteen vuoksi on välttämätöntä tehdä yöllä ja jota ei voida vaikeuksitta teettää pelkästään päivällä. Lupa tarvitaan sellaiseen säännölliseen yöaikaan (klo 23–6) tehtävään työhön, jota ei ole työaikalain 8 §:ssä mainittu.

AVIn lupa voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Jos olosuhteet eivät ole muuttuneet määrä¬aikaisen luvan päättyessä, voidaan poikkeuslupaa jatkaa myös työnantajan ja työntekijöiden edustajien sopimuksella.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työajasta Hietalan ja Kaivannon teoksissa:

Työaika – työaikajärjestelyt ja sopimusmallit (Hietala – Hurmalainen – Kaivanto, ilmestyy marraskuussa 2020)

101 kysymystä ja vastausta uudesta työaikalaista (Alma Talent, 2019)

Uusi työaikalaki käytännössä (Hietala – Kaivanto – Schön, Alma Talent, 2019)

Lue lisää: