Syyskuussa 2021 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan syyskuussa.

Syyskuussa 2021 tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • SosTMA lääkkeen määräämisestä on muutettu SosTMA:lla 221/2021.
 • VNA tuottavuuslautakunnasta on muutettu VNA:lla 458/2021.
 • A vapaasta sivistystyöstä on muutettu VNA:lla 508/2021.
 • MtMA MtM:n työjärjestyksestä on muutettu MtMA:lla 590/2021.
 • Uusi L Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 682/2021.
 • L Opetushallituksesta on muutettu L:lla 683/2021.
 • L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta on muutettu L:lla 684/2021.
 • L vapaasta sivistystyöstä on muutettu L:lla 685/2021.
 • L alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista on korvattu L:lla 756/2021.
 • L alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta on korvattu L:lla 757/2021.
 • L elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu L:lla 759/2021.
 • L eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä on muutettu L:lla 760/2021.
 • L yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä on muutettu L:lla 761/2021.
 • L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista on muutettu L:lla 762/2021.
 • L Harmaan talouden selvitysyksiköstä on muutettu L:lla 763/2021.
 • L julkisen hallinnon yhteispalvelusta on muutettu L:lla 764/2021.
 • L liikennejärjestelmästä ja maanteistä on muutettu L:lla 765/2021.
 • L Ruokavirastosta on muutettu L:lla 766/2021.
 • VNA tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta on korvattu VNA:lla 776/2021.
 • VNA oikeusavun palkkioperusteista on muutettu VNA:lla 782/2021.
 • L sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on muutettu L:lla 793/2021.
 • VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista on muutettu VNAlla 796/2021.
 • Uusi VNA alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021.
 • TPA ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa on korvattu TPA:lla Ylioppilastutkinnon järjestämisestä Ahvenanmaalla 800/2021.
 • Uusi VvMA Suomen Kansallisbaletti 100 vuotta -juhlarahasta 801/2021.

Lue lisää: