Suurten yritysten liikevaihto oli kesäkuussa lähes edellisen kuukauden tasolla

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi vuoden 2018 kesäkuussa 0,1 prosenttia toukokuuhun verrattuna. Toukokuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia, kun taas huhtikuussa liikevaihto oli 0,2 prosenttia edeltävää kuukautta pienempi.

Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto kasvoi vuoden 2018 kesäkuussa 3,3 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Tammi-kesäkuussa suurten yritysten liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat noin 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan. Tilaston perusteella ei voida täysin kattavasti arvioida koko yrityssektorin suhdannetilannetta, koska pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä.

Lähde: Tilastokeskuksen tiedote.

Lue lisää: