Suomi tarvitsee yritysosto-osaamista: "Kasvun lasikatot eivät ole läpäisemättömiä"

Antti Liimatainen ja Lauri Lähteenmaa

Kokemuksemme mukaan monet kasvuhaluiset yritykset törmäävät jossain vaiheessa polkuaan kasvun lasikattoihin. Lasikatot eivät ole läpäisemättömiä, mutta niiden läpäiseminen vaatii kykyä muuttaa tapaa, jolla kasvu on siihen saakka saavutettu.

Moni yritys hakee kasvua pää märkänä. Harva kuitenkaan ulottaa tarkasteluaan orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Väitämme, että syy tähän piilee ainakin osittain yritysostojen huonossa maineessa. Tutkimusten mukaan yli puolet yritysostoista epäonnistuu. Myös media ja erilaiset yritysostoihin liittyvät myytit pitävät huolen siitä, että yritysostojen riskit tunnetaan.

Orgaanista kasvua toisinaan yliarvostetaan. Moni firma polttaa kaiken rahansa kasvuun. Kannattamattomuuden syynä ovat usein yli-investoinnit kasvuun. Mitä jos orgaanista kasvua vähän höllättäisiin ja kasvettaisiin vain sen verran, mikä on luonnollista? Laitettaisiin rahaa sivuun ja pidettäisiin ylijäämät. Näin yhtiö voisi tehdä ylijäämärahalla yritysostoja kasvattaen merkittävästi arvoaan. [Ari-Pekka Salovaara]

Orgaaninen kasvu mielletään usein yritysostoja turvallisemmaksi tavaksi kasvaa. Asiat eivät kuitenkaan ole aina näin mustavalkoisia. Myös orgaaninen kasvu vaatii investointeja, joiden onnistumisesta ei ole varmuutta. Pahimmillaan yli-investoinnit kasvuun voivat rapauttaa yhtiön kannattavuuden ilman, että niiden avulla saavutetaan asetettuja kasvutavoitteita. Joskus yritysostot voivat tarjota orgaanista kasvuinvestointia harkitsevalle nopeamman polun saavuttaa kasvulle asetetut strategiset ja taloudelliset tavoitteet.

Jos halutaan kasvaa, pitää tutkia sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun mahdollisuudet. Epäorgaaninen on yhtä relevantti ja joskus myös relevantimpi vaihtoehto kuin orgaaninen kasvu. Sen kautta on mahdollista ottaa isompia hyppäyksiä, joita ei välttämättä ole mahdollista tehdä orgaanisesti. Jos yhtiön tahtotilana on kasvaa ja luoda lisäarvoa, kysymys ei ole siitä, tulisiko epäorgaanisen kasvun olla keinovalikoimassa. Sen on pakko olla. [Casper von Koskull]

Kumpikaan kasvutapa ei ole itseisarvoisesti toistaan parempi tai huonompi. Valinta kasvutapojen välillä tulisi tehdä sen perusteella, kuinka hyvin niillä saavutetaan kasvulle asetetut strategiset tavoitteet. Yritysostot voivat avata strategisia polkuja, joilla yritys ei pääse kulkemaan ilman epäorgaanista kasvua. Epäorgaanisen kasvun tielle lähtevän on kuitenkin huolehdittava siitä, että matkaan ei lähdetä ilman tarvittavaa yritysosto-osaamista.

Yritysostot voivat luoda tuntuvasti lisäarvoa. Silloin vain pitää olla selvää, että ostot perustuvat niihin strategisiin valintoihin, joita yrityksessä on tehty. Yritysostolla toteutetaan strategiaa. Se tarkoittaa, että yrityksessä tehdään sellaisia ostoja, jotka kyetään integroimaan tehokkaasti riskit tunnistaen. [Timo Ritakallio]

Lasikattojen murtaminen ei ole ainoastaan kasvuyrityksen omistajien etu. Suomesta puuttuu Saksan kaltainen ”Mittelstand” eli vahva keskisuurten yritysten joukko. Harvan kasvuyrityksen liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa. Ilman epäorgaanisen kasvun osaamista, tämä rajapyykki jää usein saavuttamatta.

Haluamme rohkaista suomalaisia kasvuyrityksiä näkemään yritysostot varteenotettavana tapana läpäistä kasvun lasikattoja ja kasvattaa omistaja-arvoa. Kasvu yritysostolla ja onnistuminen yrityskaupassa eivät luo arvoa ainoastaan ostajayrityksen omistajille ja sidosryhmille. Yritysten kasvu luo perustan kansantalouden kilpailukyvylle ja viime kädessä kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille.

(Lainaukset kirjasta)

***

Antti Liimataisen ja Lauri Lähteenmaan esikoiskirja Kasvuun yritysostolla – Onnistu yrityskaupassa (Alma Talent) on ensimmäinen suomalainen epäorgaanista kasvua kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsittelevä kirja. Kirjassa yritysosto-osaaminen nähdään sekä ”kovat” että ”pehmeät" lajit yhdistävänä moniotteluna. Kirjan tavoitteena on rohkaista suomalaisia kasvuyhtiöitä ottamaan kasvun askeleita hallituin yritysostoin ja siirtää liike-elämässä meritoituneiden johtajien ja omistajien sekä yrityskaupan ammattilaisten hiljaista tietoa kasvuyritysten hyödynnettäväksi.

Lue lisää: