Suistaako itseohjautuvuus työpaikan pelkkään kaaokseen?

Vinkit itseohjatuvan organisaation johtamiseen

Kuva Unsplash / Tim Gouw

Monet itseohjautuvuuden ideolo­gial­le rakennetut yritykset, useimmiten teknologia-alan startupit, maksavat parhaillaan oppirahoja siitä, kun kaikki ei mennytkään niin kuin Strömsössä. Tuli uupu­mista, ilmapiirin kireyttä, tehottomuutta, liiallista kiirettä, stressiä, priori­soin­ti­ongelmia ja epävarmuuden tunnetta. Tuli myös vapaamatkustaja­ongelma: huomattiin, että joukossa on aina niitä, jotka eivät työskentelekään yhteisen päämäärän hyväksi mutta nauttivat kyllä sinne pääsemisen eduista, koska tasa-arvon ideolo­gial­le perustetuissa yrityksissä myös bonukset ja muut palkinnot kovasta työstä jaetaan usein tasan.

4 keinoa esimiehelle kaaoksen välttämiseen

Työhyvinvoinnin asiantuntijat ovat lähes poikkeuksetta sitä mieltä, että paras keino välttää itseohjautuvien organisaatioiden ajautuminen kaaokseen ja työntekijöiden liiallinen kuormittuminen on asettaa sekä organisaatiolle että jokaiselle työntekijälle hyvin selvät tavoitteet. Kaikkien on tiedettävä, mikä on suunta ja mitä pitää tehdä, jotta sinne päästään. Mikä on omalla vastuulla, mikä jonkun toisen vastuulla, mitä ollaan ylipäätään tekemässä ja miksi. Missä menevät oman työn rajat ja mitkä asiat eivät sinne kuulu. Omasta roolista, tekemisestä ja sen syistä pitää olla selkeä kuva. Motivaation kannalta tämä on täysin keskeinen asia.

Toinen ratkaistava asia on, kuka tekee päätökset silloin, kun kaikki eivät ole samaa mieltä. Tämän pitää olla sel­keäs­ti kommunikoitu ja kaikkien tiedossa, jotta ihmiset tietävät, kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa, ja hyväksyvät sen, että viimeinen sana on sillä, joka siihen tehtävään on valtuutettu.

Kolmas tärkeä asia on psykologinen turvallisuus. Itseohjautuvuus edellyttää luottamusta työntekijöiden kesken, mutta erityisesti se edellyttää tunnetta siitä, että johto luottaa työntekijöihinsä, mokista ei joudu mustalle listalle, ongelmista saa puhua avoimesti ja myös johto pystyy ottamaan kriittistä palautetta vastaan. Suhtautuminen virheisiin on avainasemassa, sillä epäonnistumisen pelko tekee ihmisistä passiivisia, eivätkä he tällöin saa riittävästi aikaiseksi.

Neljäs ja ehdottomasti tärkein asia on itseymmärryksen lisääminen. Itseohjautuvuuden rakentamisessa ja tukemisessa oikeastaan kaikki lähtee itseymmärryksestä: millainen työpaikka me olemme, millaisia uskomuksia meidän ihmisillämme on, mitkä ovat meidän arvomme, miten ne toteutuvat ja mihin me pyrimme. ”Ymmärrys omasta kulttuurista on yritysten heikoimpia kohtia”, Jari Hakanen sanoo. ”On todella tär­keää pysähtyä sen äärelle ja miettiä, millaisista asiois­ta oma kulttuuri koostuu. Jos esimerkiksi johtajan ajasta alle puolet on varattu ihmisille, on rehellistä tunnustaa, että ihmiset eivät ole johtajan tärkein prioriteetti.”

Jos johtajan ajasta alle puolet on varattu ihmisille, on rehellistä tunnustaa, että ihmiset eivät ole johtajan tärkein prioriteetti.

Mitä monimutkaisemmaksi ja nopeammaksi maailma muuttuu, sitä tärkeämpää on, että yrityksen kulttuuri luo turvallisuutta. Kun mennään kohti uutta, täytyy olla seinät, joista ottaa tukea silloin, kun vauhti uhkaa kiihtyä liian kovaksi. Hakasen mielestä paras mahdollinen lopputulos syntyy palvelevan johtamisen ja proaktiivisen työntekijän yhdistelmästä. Työntekijä on aloitteellinen, päämäärätietoinen ja aikaansaava, ja johtaja auttaa häntä kasvamaan entistä paremmaksi. ”Uskon vahvasti siihen, että jos ihmisiä ei heitetä kylmään veteen, vaan autetaan heitä kasvamaan ja ottamaan pikkuhiljaa enemmän vastuuta omasta työstään, syntyy hyvän kierre, jossa ihmiset auttavat toisiaan kukoistamaan.”

--

Ote Miia Savaspuron kirjasta Itseohjautuvuus tuli työpaikoille – mutta kukaan ei kertonut meille, miten sellainen ollaan (Alma Talent, 2019). Savaspuro on työelämän muutokseen erikoistunut toimittaja ja asiantuntija. Hän on auttanut kymmeniä suomalaisia yrityksiä rakentamaan parempaa organisaatiokulttuuria, johtamista ja viestintää.

Miia Savaspuro esiintyy Helsingin Kirjamessuilla torstaina 25.10. klo 10.30 (Akateemisen osasto) ja klo 15 (Lonna-lava).
Tule tutustumaan myös Alma Talentin messuosastoon (6n49). 

Lue lisää: