Stressinhallinnasta stressinhallinnointiin - ymmärrä omat rajasi

Epäselvät vastuut ja suuri työmäärä ovat Työterveyslaitoksen mukaan merkittävimmät kuormitustekijät työssä. Suomessa joka neljännes työntekijä kokee työstressiä. Stressikokemus on pohjimmiltaan psykologinen, mutta sen vaikutukset ovat hyvinkin fyysisiä.

Kuva: Kid Circus / Unsplash

Paljon puhutaan positiivisen ajattelun merkityksestä, itsensä löytämisestä sekä varsinkin itsensä johtamisesta. Tarkoitus on hyvä, mutta hyvä tarkoitus ei realisoidu ilman selkeitä ja käytännöllisiä ohjeita taitojen kehittämiseksi. Petri Materon, Ilkka Rajalan ja Davide Florenon kirjassa Voittamaton – 11 avainkykyä menestykseen ja mielenrauhaan löytyy ohjeita ja toimintatapoja, joilla voi käynnistää positiivisen muutoksen itsessään.

Stressikokemus on pohjimmiltaan psykologinen, vaikka sen vaikutukset ovat hyvinkin fyysisiä

Kun osaamme priorisoida, uudelleen kehystää (reframing) ja palastella, saamme stressistä aiheutuvan kykenemättömyyden mitätöityä tai ainakin huomattavasti vähennettyä. Opimme arvioimaan, mitä asioita muuttamalla voimme – jos ei kokonaan hallita niin ainakin – paremmin ennakoida stressimme aiheuttajat ja reaktiomme niihin.

Hyvä itsetuntemus eli oman kykeneväisyyden tiedostaminen peilaa myös stressinsietokykyä. Kun tiedämme, mihin pystymme ja mihin emme, mihin tarvitsemme muden apua ja minkä pystymme hoitamaan itsenäisesti, saamme hallittua stressiä. Tämä kuitenkin vaatii kykyä erottaa haasteet mahdottomuuksista.

Kun opimme arvioimaan ongelmia ja vastoinkäymisiä objektiivisesti, opimme myös tunnistamaan tilanteet, jotka hyvin todennäköisesti tuovat meille stressiä mutta joista ei ole elämällemme hyötyä. Kyse on stressitason priorisoinnista, henkilökohtaisten resurssien hallinnasta.

Sen sijaan, että tyydymme toteamaan jonkin asian stressaavan meitä, voimme havainnoida, mikä tilanteessa erityisesti aiheuttaa meille stressiä. Koemmeko epävarmuutta siitä, osaammeko tehdä asian? Koemmeko, että meillä ei ole resursseja (aikaa, työvoimaa) asian hoitamiseen vai koemmeko stressiä tehtävän mittakaavasta?

Oman elämän Schwarzenneggerina

Kun käännät tuskastuneen mindsetin haastajamoodiin, opit katsomaan raskaalta tuntuvaa tilannetta paikkana näyttää kykysi. Yksi Voittamaton-kirjan kirjoittajista näkee haasteellisen tai kiireellisen työtehtävän edessä itsensä Arnold Schwarzenneggerina Commando-elokuvan kohtauksessa, jossa päähenkilö valmistautuu taisteluun varustautumalla kasvomaalein, asein ja kranaatein.

Seuraavien työkalujen ja reseptin avulla opit hallitsemaan stressiä ja voimistamaan sisäsyntyistä kykyäsi pysyä tilanteen johdossa kovienkin paineiden alaisena; olet oman elämäsi Commando.

  • Positiivinen itsepuhuttelu: Havainnoi seuraavan kerran painetilanteessa, miten puhut itsellesi ja siirtyykö tyyli myös ulkoiseen viestintääsi ja elekieleesi. Kun tunnistat toimintamallisi, pystyt järjestelmällisesti kokeilemaan, millaisia muutoksia voit saada aikaan muuttamalla suhtautumistasi.
  • Hengitä stressi pois: Tehokkain tapa laimentaa stressin tunteita jo parissa minuutissa on hengittäminen. Paineen keskellä ota itsellesi minuutin parin hetki, sulje silmäsi tai pidä ne auki ja hengitä syvään nenän kautta sisään ja ulos laskien noin neljään sekä sisään- että uloshengityksen aikana. Toista tämä vähintään neljä kertaa.
  • Vastuulista: Kirjoittaminen on yllättävän helppo tapa konkretisoida monia asioita. Listaa kaikki stressiä aiheuttavat asiat paperille. Seuraavaksi pisteytä ykkösestä kolmoseen jokainen listallasi oleva asian sen perustella, miten tärkeänä sitä pidät. Sen jälkeen arvioi, onko stressin aiheuttaja ja ratkaisu omissa käsissäsi vai onko vastuu siitä esimerkiksi työkaverillasi tai tiimilläsi. Tämän jälkeen yliviivaa kaikki asiat, jotka eivät riipu sinusta; jätä paperille vain tehtävät/asiat, jotka vaativat sinulta tekoja tai päätöksiä. Siirrä ne sitten tehtävälistalle ja rytmitä seuraaville viikoille hieman lomittain.

Platon on sanonut: Itsensä voittaminen on voitoista ensimmäinen ja paras. Mielesi on vahvin työkalu asioiden ja maailman muuttamisessa. Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa harjoittaa. sitä. Voittamaton on se, joka ymmärtää omat rajansa. Vain siten rajat on mahdollista rikkoa.

Teksti on ote kirjasta Ilkka Rajala, Petri Matero, Davide Floreno Voittamaton – 11 avainkykyä menestykseen ja mielenrauhaan (Alma Talent, 2020).

Lue lisää: