STM:n Varhila: Asiakasseteli lisäisi yhdenvertaisuutta

"Asiakasseteleiden käyttöönotto olisi odotettu uudistus etenkin sosiaalihuollon palveluissa", kirjoittaa ylijohtaja Varhila.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila kirjoittaa asiakasseteleistä yhdenvertaisuuden takaajana:

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakassetelit on suunniteltu osaksi tulevaa sote-mallia ja valinnanvapautta. Ne vahvistaisivat asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa ja olisivat monessa mielessä nykyisiä palveluseteleitä asiakaslähtöisempi väline. Huoli siitä, että palvelujen tuottajat alkaisivat valikoida asiakassetelin saaneita asiakkaita, on ylimitoitettu.

Kaikkien maakuntien olisi otettava asiakassetelit käyttöön, mikä parantaisi ihmisten yhdenvertaista asemaa verrattuna nykyisiin palveluseteleihin. Asiakasseteleiden tarkoitus on, että ihmiset saavat palvelut aiempaa jouhevammin ja ilman pitkää jonotusta.

Nykyisessä palvelusetelijärjestelmässä palvelusta maksettavan omavastuuosuuden suuruus vaihtelee. Asiakasseteli sen sijaan lisäisi valintamahdollisuutta tuloista riippumatta, sillä asiakkaan maksettava osuus olisi sama kaikilla tuottajilla. Maksun perisi maakunta, ei palveluntuottaja itse.

Asiakas voisi käyttää setelin missä tahansa maakunnassa eli valita palveluntuottajan koko Suomen alueelta. Sama pätee sote-keskuksen ja maakunnan liikelaitoksen valintaan. Asiakas voisi valita minkä tahansa maakunnan liikelaitoksen palvelut, mikä vastaa nykyistä käytäntöä erikoissairaanhoidossa."

Lue lisää ylijohtaja Varhilan kirjoituksesta ministeriön sivulla.

Lue lisää: