Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa aktiivimallin kumoamista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa työttömyysturvalain muuttamista siten, että aktiivimallin leikkureista ja velvoitteista luovutaan.

Valiokunta antoi 29.11.2019 asiasta mietinnön (StVM 14/2019 vp).

Työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan ensi vuoden alusta. Sen jälkeen työttömyysetuutta saavan henkilön aktiivisuutta ei enää seurata mallin mukaisesti eikä aktiivimalli leikkaa 1.1.2020 alkaen kertynyttä työttömyysetuutta. Jos työttömyysetuutta on aiemmin aktiivimallin perusteella alennettu, se palautuu normaalin suuruiseksi vuoden 2020 alusta.

Mietintöön sisältyy 1 vastalause.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Lue lisää: