Sinisen biotalouden kärkihanketilaisuus: Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä nyt ja tulevaisuudessa

Mikä sinisessä biotaloudessa on ajankohtaista juuri nyt? Mitä kärkihankkeissa tapahtuu keväällä 2019? Sinisen biotalouden kärkihanketilaisuus kokoaa yhteen hanketoteuttajat sekä uusista ratkaisuista ja innovaatioista kiinnostuneet kuulijat.

Tilaisuus on osa sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa, johon on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa. Hallituksen kärkihankkeella on rahoitettu useita sinisen biotalouden hankkeita, jotka liittyvät ravinteiden ja energian hyödyntämiseen, vesistömatkailun uusiin palvelukonsepteihin, vesialan kansainvälistymiseen ja digitalisaatioon. Kärkihankkeen toimenpiteitä on edistetty myös muulla rahoituksella, esimerkiksi kalatalouden innovaatio-ohjelmia on tuettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Tilaisuuden tarkoituksena on luoda tilannekatsaus sinisen biotalouden uusimpiin hankkeisiin ja auttaa sinisen biotalouden toimijoita verkostoitumaan. Tilaisuudessa esitellään meneillään olevia hankkeita sekä keskustellaan sinisen biotalouden mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Tilaisuudessa kartoitetaan hankkeiden välisiä mahdollisia synergioita ja pohditaan, millä alueilla ja ratkaisuilla on potentiaalia skaalautumiseen, monistettavuuteen ja kansainvälisyyteen. Lisäksi kuullaan hanketoteuttajien visioita tulevaisuudesta ja otetaan vastaan heidän toiveitaan hallinnon suuntaan.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Lue lisää: