Sijoittajia voi houkutella palkkaamalla naisia johtotehtäviin, sanoo vastuullisuusammattilainen Kaisa Kurittu

"Liian kapeasta suppilosta tuleva hallitus ja johto voi olla riski yhtiön menestykselle"

Kaisa Kurittu, kuva Emmi Virtanen

Puhutaanpa hieman naisista. Kuten tunnettua, naisten osuus yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä on vielä kaukana tasapainoisesta. Suomalaisissa pörssiyhtiöissä naisten osuus on noin 30 % ja Yhdysvalloissa 3 000 suurimman pörssifirman hallituksissa naisia on reilut 20 %. Onko tällä asialla merkitystä sijoittajan näkökulmasta?

On.

Jos globaalisti toimivan yrityksen johdossa istuu viisi valkoihoista suomalaista 50-vuotiasta heteroa diplomi-insinöörimiestä, voi syystäkin pohtia, kuinka selkeä näkemys sillä on yhteiskunnan ja asiakkaiden, vaikkapa nuorten tummaihoisten mimmien muuttuvista tarpeista. Liian kapeasta suppilosta tuleva, sanoisinko yksimunainen hallitus ja johto voi aidosti olla riski yhtiön menestykselle.

Tokihan pelkästään naisten määrä johdossa ei ole koko totuus, vaan yhtä tärkeää on naisten asema yhtiöissä (ja elämässä) ylipäätään. Maksetaanko samasta työstä tasa-arvoista palkkaa, miten äitiys vaikuttaa naisen asemaan ja niin edelleen. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen ovat sen verran merkittäviä asioita, että myös sijoittajan kannattaa olla niistä kiinnostunut (sukupuolia on tietysti muitakin, ja tarkoitus on vahvistaa kaikkien yhdenvertaisuutta).

Mimmi-sijoittaminen huomioi laajasti tasa-arvoa

Gender lens investing, vapaasti suomennettuna mimmi-sijoittaminen (tai naisten asemaan keskittyvä sijoittaminen) on nostamassa päätään, etenkin Yhdysvalloissa. Mimmi-sijoittaminen tarkoittaa sijoitustyyliä, jossa tietoisesti sijoitetaan yhtiöihin, jotka tekevät toimia yhdenvertaisuuden parantamiseksi työpaikoilla ja nostavat naisia johtotehtäviin.

Equileap-niminen tutkimustalo on arvioinut yli kahden miljardin dollarin arvoisia pörssiyhtiötä niiden naisten johtopaikkojen lisäksi muun muassa palkkatasa-arvon, vanhempainlomien sekä syrjimättömien rekrytointikäytäntöjen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyn perusteella.

Equileapin Gender Equality Global Report and Rankingin mukaan etenkin Australia, Ranska ja Pohjoismaat erottuvat edukseen tällaisessa vertailussa. Viimeisimmässä, vuoden 2021 rankingissa  kärkeä pitävät norjalainen DNB-pankki, australialainen kiinteistöyhtiö Mirvac, brittiläinen viestintäfirma WPP sekä ranskalainen L’Oréal. Pikantti yksityiskohta on ranking-kuutonen – Baileysista ja Smirnoffista tutumpi – Diageo, joka pärjää erinomaisesti myös muissa vastuullisuusarvioinneissa. Yhtiö tulee usein automaattisesti pullautettua ulos vastuullisista rahastoista sen ydinbisneksen, eli alkoholin takia.

Johtopaikkojen ja työhyvinvoinnin lisäksi gender lens -sijoittamisen tavoitteena on naisten aseman parantaminen myös yhtiöiden toimitusketjuissa. Naisten hyvinvoinnin ja oikeuksien kunnioittaminen – sekä kaikenlaiselta pahuudelta suojaaminen – on tämän teemasijoittamisen kantava ajatus.

Mimmien huomiointi asiakkaana ja sijoittajana

Mimmi-sijoittamisessa relevanttia on myös se, miten yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon eri sukupuolten tarpeet ja toiveet. Ilmeisen paljon tuotteita suunnitellaan edelleen standardikokoisen ja -laatuisen miehen tarpeisiin, vaikka tavoiteltu käyttäjäkunta olisi paljon tätä monimuotoisempi.

Eri sukupuolen huomioiminen tuotesuunnittelussa voikin parantaa yrityksen menestystä ihan simppelisti siksi, että ostajasta on mukavaa, että hänet on huomioitu tuotteen käyttäjänä – ja esimerkiksi puhelinta pystyy käyttämään myös pienemmässä kädessä. Tällaiset tuotteet voivat siis käydä kaupaksi ihan kivasti.

Osa tuotteista ja palveluistahan on sellaisia, että niiden käyttäjät ovat vain naisia. Miehillä harvemmin tulee tarvetta kuukautissuojille tai vaihdevuosien oireita lievittäville keinoille. Tällaisille tuotteille on kasvavaa kysyntää, ja onneksi myös tarjontaa. On jopa noussut femtechiksi kutsuttu genre, joka tarkoittaa nimenomaan naisten tarpeisiin tuotteita ja palveluita kehittäviä firmoja.

Mimmi-sijoittamiseen liittyy vielä yksi kulma. Se sijoittaminen. Naisista on mukavaa, että heidät huomioidaan asiakkaan roolin lisäksi myös sijoittajina ja rahoittajina. Isonkin investointipäätöksen voi tehdä joku muu kuin mies.

Mitä väliä tällä on yrityksen näkökulmasta?

Vaikka et olisikaan naisasiainliikkeestä, mimmien huomioinnissa on myös sijoittajalle relevantti kulma. Selvitysten mukaan sukupuolten monimuotoisuus yrityksen johdossa voi lisätä oman pääoman tuottoa ja yrityksen tekemiä voittoja pienemmällä riskillä kuin moni muu hanke. Lisäksi naisten osallistuminen tuotekehitykseen ja innovaatioihin on näyttänyt parantavan tuottoja verrattuna miesten keskenään kehittelemiin keksintöihin.

Siksi yhtiöiden suhtautuminen henkilöstönsä, johtonsa ja asiakkaidensa monimuotoisuuteen on paitsi sijoittajalle henkilökohtainen arvokysymys, myös relevantti asia yhtiön tulevan menestyksen kannalta.

Haluatko olla yhtiön johdossa, missä johdon monimuotoisuuden puute rajoittaa toiminnan kannattavuutta?

**
Kaisa Kurittu (DI, KTM) on vastuullisen piensijoittamisen sanansaattaja. Leipätyönään Kaisa sparraa yritysten vastuullisuusraportointia ja -johtamista Ratkaisutoimisto Vinhassa. Onnelliseksi Kaisan tekee yksin metsässä juokseminen. Katso alkuperäinen juttu.

Kaisa Kurittu on kirjoittanut vastuullisesta sijoittamisesta kirjan Sijoita rahasi vastuullisesti (2021, Alma Talent). 

 

Lue lisää: