Selvityshenkilö Kananoja: Lastensuojelun suunnittelu osaksi maakuntien strategiatyötä

Lastensuojelu siirtyy kunnista maakuntien vastuulle.

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että maakunta- ja palvelustrategioihin sisällytettäisiin erillinen lastensuojelun maakunnallinen tiekartta.

Tiekartassa varmistettaisiin lastensuojelun laatu ja tavoitteet maakuntauudistuksessa sekä onnistuminen muutosvaiheessa, jossa lastensuojelu siirtyy kunnista maakuntien vastuulle.

Kohti kestävää ja asiakaslähtöistä lastensuojelua

Maakunnallisen tiekartan tehtävä olisi luoda edellytyksiä asiakkaita nykyistä paremmin palvelevalle, vaikutuksiltaan kestävälle ja talouden edellytykset huomioon ottavalle lastensuojelutyölle.

”Keskeisiä välineitä lastensuojelun näkökulmasta ovat perhekeskukset, jotka verkostoivat erimuotoisia lasten ja perheiden palveluja lasten, nuorten ja perheiden varhaiseksi tueksi mahdollisimman lähelle arkea”, toteaa Kananoja.

Kananoja kiinnittää huomiota erityisesti nuorten tilanteeseen:

”Yli 13-vuotiaat muodostavat kasvavan asiakasryhmän, ja heidän kohdallaan tarvitaan nykyistä paremmin nuorten tilanteeseen sovitettua lähestymistapaa. Myös tässä tarvitaan yli sektorirajojen ulottuvaa yhteistyötä.”

Yhteistyötavat sovittava

Tiekartan tehtävä olisi auttaa jäsentämään lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perustason palvelujen ja erityistason palvelujen tehtäviä ja antaa lastensuojelussa suuntaa erilaista asiantuntijuutta sisältävälle, tiimipohjaiselle työtavalle.

Kananojan mukaan maakuntien ja kuntien välille tarvitaan yhteistyö- ja sopimusmenettelyt, jotka vahvistavat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteistä tahtotilaa.

Kananoja pitää tärkeänä, että maakunnallisen lastensuojelun uudistuksen toimintaedellytykset ja resurssit turvataan maakunnallisissa valmisteluorganisaatioissa.

Lastensuojelun tiekartan toteutumista seuraisi sosiaali- ja terveysministeriö mahdollisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.

STM on pyytänyt ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa etsimään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen sekä laatimaan ehdotuksen tiekartasta, joka ohjaa lastensuojelun ja sijaishuollon siirtämistä kunnista maakuntiin. Kananojan tekemä väliarvio ilmestyi keväällä 2018, ja loppuraportti ilmestyy vuoden 2018 lopulla.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: