Samapalkkaisuusohjelman valmistelu keskeytyi

Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman neuvottelut keskeytyivät 13.2.2020. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät saavuttaneet yksimielisyyttä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä sukupuolten välistä palkkaeroa saadaan kavennettua.

Osapuolet ovat neuvotelleet hallitusohjelmaan sisältyvän samapalkkaisuusohjelman sisällöstä pitkään.

Samapalkkaisuuden kannalta keskeisiä painopisteitä ovat työn vaativuuden arviointi, palkka-avoimuuden lisääminen ja työelämän segregaation purkaminen sekä työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist kuitenkin lupaa, että työ palkkatasa-arvon eteen jatkuu:

”Sisällöstä ja toimenpiteistä ei neuvotteluissa päästy yksimielisyyteen. Hallituksen tavoitteiden mukaista työtä naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseksi ja tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseksi jatketaan joka tapauksessa.”

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: