Säh­köyh­tiö 365 Han­kin­ta lä­het­tää edel­leen ai­heet­to­mia las­ku­ja

Useat kuluttajat ovat edelleen saaneet laskuja sähköyhtiö 356 Hankinnalta, vaikka yhtiön sähköntoimitus loppui jo kesällä 2021. Laskuissa peritään aiheettomasti muun muassa 199 euron sopimussakkoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laskuja ei pidä maksaa.

365 Hankinnan sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyivät kesäkuussa 2021 tasevastaavan puuttumisen vuoksi, eikä toiminta ole sen jälkeen jatkunut. Aiheettomista laskuista varoitettiin myös syksyllä 2021. Ongelmat ovat kuitenkin jatkuneet, ja viimeisimmissä tapauksissa kuluttajat kertovat saaneensa 365 Hankinnalta muun muassa 199 euron perättömiä sopimussakkoja. Uusissa laskuissa mainitaan ruotsalainen tai latvialainen pankkitili.

Sakkoja perustellaan sillä, että asiakas olisi purkanut sopimuksen tai ettei sopimus olisi alkanut kuluttajasta johtuvasta syystä. Sakoille ei kuitenkaan näytä olevan perusteita, sillä monessa tapauksessa kuluttajat eivät esimerkiksi ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta tai sopimuksen olisi pitänyt alkaa vasta kun yhtiön sähköntoimitukset olivat jo päättyneet.

365 Hankinta on myös edelleen laskuttanut asiakkaita sähköstä ajalta 1.5.–11.6.2021. Sähkösopimukset ovat perustuneet ennakkomaksuihin, eikä kuluttajilla voi yleensä olla mitään maksettavaa viimeiseltä kuukaudelta. Päinvastoin moni on maksanut sähköstä ennakkoon liikaa, eikä ole saanut rahojaan takaisin sen jälkeen, kun sähköntoimitus loppui. 365 Hankinnan tulisi edelleen palauttaa asiakkaille nämä saatavat. Asianmukaisia loppulaskuja yhtiö ei ole useinkaan toimittanut. Jotkut kuluttajat eivät ole edes olleet yhtiön asiakkaina sinä aikana, jota perintä koskee.

Aiheettomista laskuista voi reklamoida laskussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ja jos laskujen perintä jatkuu, voi tarvittaessa olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia yksittäisissä tapauksissa, joissa yhtiö on vaatinut saatavaa käräjäoikeudessa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Lue lisää: