Saako työntekijä mennä työajalla koronarokotukseen?

Koronarokotukset etenevät nyt vauhdilla ja niissä käyminen on nostanut työpaikkojen (virtuaalisiin) kahvipöytiin uusia kysymyksiä. Päätimme jutella aiheesta myös työoikeuden asiantuntijan kanssa.

Kuva: Karoliina Paavilainen

Lakiasianjohtaja Markus Äimälä, saako työntekijä mennä työajalla koronarokotukseen niin, että poissaoloaika lasketaan työajaksi?

Koronarokotus on pyrittävä ensisijaisesti hoitamaan vapaa-aikana. Jos se ei ole vaikeuksitta mahdollista, on tartuntatautilain (45 §) mukaan oikeus olla poissa töistä siten, että poissaoloaika luetaan työssäoloajaksi. Se mitä ”vaikeuksitta” tarkoittaa, on tulkinnanvaraista. Mikä esimerkiksi on se aika, jonka kuluessa työntekijän tulisi rokotukseen päästä. Onko se kaksi viikkoa, kolmea viikkoa eli kuinka kiire rokotukseen. Työnantaja ja työntekijä voivat myös yhdessä sopia työvuoroluettelon muuttamisesta, siten että rokotukseen meno mahdollistuu vapaa-ajalla. On myös hyvä muistaa se, että ainakin suuremmissa kaupungeissa aikoja koronarokotukseen on tarjoilla myös ilta-aikaan. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla voi olla tilanne, että rokotuksen saa vain päivisin.

Onko työnantajalla velvollisuus maksaa tuolta poissaoloajalta palkkaa?

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ratkeaa aina sovellettavan työehtosopimuksen perusteella, ja tulkinnat vaihtelevat siksi alakohtaisesti. Osalla keskellä työpäivää rokotukseen meno on palkallista, osalla voi olla niin, ettei ole palkallista aikaa, vaikka tulkittaisiinkin työajaksi. Oikeuskäytäntöä ei tästä vielä ole.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijänsä ottamaan koronarokotuksen?

Koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista, eikä työnantaja voi siihen velvoittaa. Toki työnantaja voi suositella kaikille rokotteen ottamista. Joissain työtehtävissä rokote voi olla kuitenkin erittäin tarpeellinen terveysturvallisuuteen liittyvistä syistä. Etenkin tulevaisuudessa kun kaikilla on ollut mahdollisuus saada rokote, työnantaja voi joutua arvioimaan, voiko rokottamattomia työntekijöitä käyttää näissä työtehtävissä.

**
Markus Äimälä päivittää digitaalista Työoikeus-teosta (Alma Talent). Teos on kattava, käytännönläheinen ja ajantasainen teos työlainsäädännöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä sosiaalilainsäädännöstä. Perinteisten työsopimusoikeudellisten kysymysten ohella teoksessa tarkastellaan kaikilla työpaikoilla vastaan tulevia asioita, kuten tasa-arvo, työympäristö ja työntekijöiden osallistuminen.

Lue lisää: