Saako taloyhtiö vapaasti myydä itse tuottamaansa aurinkosähköä energiayhtiölle?

Asunto-osakeyhtiöille on nykyisin tarjolla erilaisia sähköenergian hankintamuotoja kuten aurinkopaneeleita. Aurinkopaneeleiden hankinnan hyötynä on esitetty ylijäämäsähkön myyntimahdollisuutta ja vieläpä myyntiä arvonlisäverotta. Päätimme kysyä alv-asiantuntijalta, pitääkö tämä paikkansa.

Piia Ahonen, kuva: Riitta Supperi

Asianajaja Piia Ahonen, saako taloyhtiö vapaasti myydä itse tuottamaansa aurinkosähköä energiayhtiölle?

Varmastikaan mitään juridista estettä ei ole aurinkosähkön myymisestä energiayhtiölle, mutta suositeltavaa on jo suunnitteluvaiheessa huomioida toimien mahdolliset verovaikutukset, jotta vältytään myöhemmin ikäviltä yllätyksiltä verottajan puolelta.

Missä vaiheessa myyntitoiminta voitaisiin katsoa liiketoiminnaksi arvonlisäverotuksessa?

Jotta kyse olisi liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta toiminnasta, suoritteesta tulee saada vastiketta. Pelkän vastikkeen saaminen ei kuitenkaan ole riittävä peruste sille, että toiminta katsottaisiin arvonlisäverolaissa tarkoitetuksi liiketoiminnaksi. Liiketoiminnan toteuttamiseen liittyviä olosuhteita arvioidaan kokonaisuudessaan ja arvioinnissa voidaan huomioida myös esimerkiksi toiminnan jatkuvuus, asiakaskunnan suuruus ja tulojen määrä.

Tänä keväänä korkein hallinto-oikeus (KHO) otti kantaa ns. ylijäämäsähkön myynnin osalta siihen, tapahtuiko toiminta asunto-osakeyhtiön harjoittaman liiketoiminnan muodossa ja oliko kyse arvonlisäverollisesta toiminnasta. Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa tuotettu sähkö käytettiin pääosin asunto-osakeyhtiön osakkaiden hyväksi ja vain, jos sähköä jäi yli, se myytiin ulkopuoliselle sähköyhtiölle. KHO katsoi ratkaisussaan, että asunto-osakeyhtiön myydessä kuvatussa olosuhteessa satunnaisesti aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua ylijäämäsähköä sähköyhtiölle, kyse ei ollut asunto-osakeyhtiön arvonlisäverollisesta liiketoiminnasta. Muissa sähkön myyntitilanteissa voi lopputulema olla eri ja asunto-osakeyhtiökin voidaan katsoa harjoittavan arvonlisäverollista liiketoimintaa.

Mitä seurauksia siitä olisi taloyhtiölle?

Asunto-osakeyhtiön harjoittaessa arvonlisäverollista liiketoimintaa, sähkö tulisi veloittaa arvonlisäverollisena ja asunto-osakeyhtiön tulisi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan harjoittaminen aiheuttaisi asunto-osakeyhtiölle arvonlisäveron raportointi- ja tilitysvelvollisuuden. Toisaalta yhtiö voi vähentää arvonlisäverolliseen liiketoimintaansa liittyvien kulujen arvonlisäverot. Huomionarvoista on, että vähäinenkin liiketoiminnan muodossa harjoitettu toiminta voidaan katsoa arvonlisäverotuksen alaiseksi, koska ns. vähäisen toiminnan rajaan (15.000 euroa vuodessa) lasketaan myös asunto-osakeyhtiön saamat arvonlisäverottomat vastikkeet.  

Specialist Partner, asianajaja Piia Ahonen vetää Asianajotoimisto Hannes Snellmannilla välillisen verotuksen palveluita. Piialla on lähes 20 vuoden työkokemus arvonlisäverotuksen saralta.

Lue lisää: