Saako esimies kuormittaa avaintyöntekijöitään?

Kysymyksiä työoikeudesta - Yhdenvertaisuus

Työnjohto ja siihen kuuluva työnjako on vaativa taiteenlaji, jossa tulee ottaa huomioon seuraavia näkökohtia:

  1. Työnjaon tulee ensisijaisesti perustua osaamiseen: tehtäviä hoitavat henkilöt, jotka osaavat niitä. Ihannetilanne on, että jokaista tehtävää ja toimeksiantoa hoitaa kyseisen tehtävän paras osaaja.
  2. Läheskään aina paras osaaja ei ole käytettävissä kyseiseen tehtävään, jolloin esimiehen tehtävä on pyrkiä optimoimaan tilanne ja löytämään lähinnä paras osaaja. Käytännössä jokainen tiimin jäsen joutuu tekemään sekä ydinosaamistaan vaativaa työtä että muita toimeksiantoja.
  3. Työnjako ei ole lähtökohtaisesti tasa-arvokysymys. Varsinkin korkeaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vaativat asiakastyöt jakavat henkilöstön luonnostaan huippusuorittajiin ja muihin, jolloin osalle saattaa tulla liikaa töitä ja osalle liian vähän. Joskus tilanne voi tulla kaikille kohtuuttomaksi, jolloin tilanteesta tulee myös tasa-arvokysymys. Esimiehen on huolehdittava kaikkien jaksamisesta ja motivoinnista.
  4. Esimiehen tulee huolehtia siitä, että henkilöillä on mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Käytännössä se tarkoittaa, että vähemmän osaavalle tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan toimeksiantoihin, joissa hän oppii kokeneemmilta. Joskus hänelle kannattaa antaa haaste, joka näyttäisi ylittävän hänen kapasiteettinsa mutta jossa hän hyvällä tuella kuitenkin menestyy.
  5. Kaikissa olosuhteissa työtehtävien jaosta ja jaon perusteista kannattaa keskustelulla koko tiimin kanssa.

Perusteet: työsopimuslain 2 luvun 1 ja 2 §:t, tasa-arvolain 8 § ja yhdenvertaisuuslain 7 §.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös kootusti Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: