Saako eläkeikää lähestyvän tulevaisuussuunnitelmia tiedustella?

Kysymyksiä työoikeudesta - Eläke

Eläköitymisestä kysyminen on kaksipiippuinen asia. Jos esimies tiedustelee sitä, työntekijä kokee helposti, että tiedusteluun sisältyy halua kiirehtiä henkilön eläköitymistä. Varsinkin tilanteessa, jossa työilmapiiri on hyvin muodollinen tai jopa kireä, työntekijä saattaa pantata eläköitymisilmoitustaan siinä määrin, että esimies voi kokea sen kiusallisena.

Mikäli esimiehen on tarpeen esimerkiksi projektien suunnittelun tai rekrytointien takia saada tietoa henkilön eläköitymissuunnitelmista, hänen tulee keskustella siitä mahdollisimman rakentavasti. On korostettava henkilön positiivisia saavutuksia. Aina voi myös kysyä, millaisia työtehtäviä henkilö odottaa seuraavaksi. Eläkekysymyksen voi muotoilla kohteliaasti ja arvostaen myös niin, että antaa henkilölle mahdollisuuden olla antamatta vastauksen.

Eläkkeelle siirtymisen vaihe on herkkä asia ikääntyvän henkilön elämässä. Niissä vaiheissa tulee tuntemuksia siitä, että ei ole enää työyhteisön tärkeä jäsen ja että nuoremmat hallitsevat asiat paremmin kuin hän. Toisaalta henkilöllä on paljon sellaista osaamista, jonka tulisi siirtyä nuorempien osaamispääomaksi.

Eläkesuunnitelmaa voidaan kysyä, mutta työntekijän ei ole pakko vastata mitään, koska eläkkeelle jääminen ns. eläkehaarukan mukaan perustuu työntekijän päätökseen. Eläkeiästä ei voida sopia. Eroamisiästä voidaan työsopimuslain mukaan sopia, mutta siihen liittyy myös sopimuksia mahdollisesta kompensaatiosta, jos jäädään ennenaikaisesti pois. Työsopimuslain mukaan työsuhde päättyy sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta, kun kysymys on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneistä. Vuosina 1958-1961 syntyneillä eroamisikä on 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Perustelut: työsopimuslain 6 luvun 1 a §, työntekijän eläkelaki.

***

Juttusarjan kysymykset ovat palveluidemme käyttäjien esittämiä, ja ne on julkaistu myös kootusti Esimiehen taskukirja- ja Esimiehen taskukirja 2 -teoksissa. Kysymyksiin ovat vastanneet Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Tapio Aaltonen. Lisää esimiehelle tärkeää tietoa kaikista työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä löydät Fokus-palvelun Esimiehen työoikeus -teoksesta.

Lue lisää: