Ruotsin tietosuojaviranomainen sakotti koulun kasvojentunnistuksesta

Ruotsin Datainspektionen asetti Skellefteålaiselle koululle 200 000 kruunun sakon, kun se käytti kasvontunnistuskameraa oppilaiden läsnäolon varmistamiseen. Sakko oli ensimmäinen, jonka Ruotsin tietosuojaviranomainen Datainspektionen antoi yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla.

Lukio oli asentanut kamerat sen varmistamiseksi, ketkä oppilaista olivat paikalla tunneilla. Kuvaus oli kestänyt kolme viikkoa ja sen kohteena oli ollut 22 oppilasta.

Koululautakunta (gymnasienämd) oli perustellut tietojen keräämistä sillä, että toimintaan oli ollut oppilaiden suostumus. Datainspektionen ei kuitenkaan katsonut riittävien suostumuksen edellytysten täyttyneen, koska oppilaiden katsottiin olevan sellaisessa riippuvuusuhteessa kouluunsa, ettei suostumusta voitu pitää vapaaehtoisena tietosuoja-asetuksen 7 artiklan edellyttämällä tavalla.

Kasvojentunnistamisohjelmalla kerättävät tiedot ovat biometrisiä tietoja. Biometriset tiedot kuuluvat tietosuoja-asetuksen erityiseen henkilötietoryhmään eli niiden käsittely on sallittu vain erityisin perustein.

Sakkojen määrässä otettiin huomioon tietojen keräämisen kesto.

Lähde: Dataispektionin  tiedote ja päätös 21.8.2019

Lue lisää tietosuojasta: Tietosuojalainsäädäntö 2019

Korpisaari, Pitkänen, Warma-Lehtinen: Uusi tietosuojalainsäädäntö 

 

Lue lisää: