Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin kelpoisuusvaatimusten tarkennuksia kaksoiskansalaisille

Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan voidaan jatkossa nimittää vain, mikäli henkilöllä ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita tai palvelusturvallisuutta Rajavartiolaitoksessa.

Samaa luotettavuutta edellytetään myös henkilöiltä, jotka opiskelevat upseeriksi tai valitaan Rajavartiolaitoksen peruskurssille. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.7.2019.

Luotettavuuden arvioinnissa olennaista on se, onko todennäköistä, että ulkomaansidonnaisuus altistaa selvityksen kohteen ei-toivotulle vaikuttamiselle.

Ulkomaansidonnaisuudet tulee ottaa huomioon myös asianomaisen oman aseman ja suojaamisen kannalta. Henkilö voi joutua ristiriitatilanteeseen, jos häntä tai hänen läheisiään uhataan tai henkilöä muutoin painostetaan toimimaan työtehtäviinsä liittyvien velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Lue lisää: