Pykälien tuntemus ei enää riitä, juristien rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä kasvaa

Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen mukaan kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman yrityksiä ja yhteisiä pelisääntöjä.

Yhdistyksen vastavalittu hallitus esittäytyy: (alarivi) Juho Saloranta (pj), Nicole Ekman, Lia Heasman, (ylärivi) Merja Pentikäinen, Anna Kuusniemi-Laine, Michael Ristaniemi ja Casper Herler. Kuvasta puuttuvat Anne Vanhala (vpj), Mikko Rajavuori ja Elena Gorschkow sekä varajäsen Mika Pirttisalo.

Miksi ja milloin yhdistys on perustettu

Yritysvastuuoikeuden yhdistys on perustettu 2. syyskuuta 2020.

Yritysvastuun merkitys on kasvanut koko 2000-luvun, vaikka sen oikeudellinen kehitys on ollut hidasta. Tämä on kuitenkin muuttumassa, sillä sekä Suomessa että Euroopan unionissa on vireillä lakialoitteita, jotka tähtäävät sosiaalisten ja ympäristöasioiden kytkemiseen liiketoiminnan kovaan ytimeen. Ilman yrityksiä eivät kestävän kehityksen tavoitteet voi toteutua ja ilman yritysvastuuoikeuden kehitystä ei pystytä luomaan yhteisiä pelisääntöjä yritysten kesken. Yhdistyksen tavoitteena onkin fasilitoida ja kehittää oikeudellista keskustelua yritysvastuusta, jotta voimme osaltamme edistää lainsäädännön kehitystä.

Aiheen merkitys juristien työssä

Yritysvastuuseen sisältyy jo paljon oikeudellisia elementtejä, joiden kehitys on lisääntymään päin. Lainsäädännön kehityksen ja siten yritysvastuun oikeudellistumisen myötä myös juristien merkitys yritysvastuuseen liittyvässä neuvonnassa kasvaa merkittävästi. Juristeilta odotetaan tänä päivänä osaamista ja näkemystä siihen, miten liiketoiminnan tavoitteita edistetään. Tähän ei enää riitä pykälien tuntemus, vaan juristeilla tulee olla ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja eri sidosryhmien odotuksista yritystoiminnalle.

Tavoitteet 2021->

Yhdistyksen alkutaipaleen tavoitteena on luonnollisesti toiminnan käynnistäminen ja sen vakiinnuttaminen. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on yritysvastuukysymyksiin liittyvien paneeli- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen vuoden loppupuolella ja tulevana keväänä. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on antaa lausuntoja yritysvastuuoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Parhaillaan yhdistyksellä on työn alla lausunto TEM:n tilaamasta ja EY:n laatimasta oikeudellisesta selvityksestä yritysvastuulaista.

Pari viikkoa vanhalla yhdistyksellämme on yli 60 jäsentä, joista 10 on opiskelijoita. Lisäksi olemme saaneet kannatusjäseniksemme suurempia suomalaisia asianajotoimistoja, kuten Dittmar & Indrenius, Krogerus, Castrén & Snellman, Borenius ja Merilampi. Kaikkiaan yhdistyksen perustaminen on saanut kauttaaltaan innostuneen vastaanoton.

Miten toimii

Keskustelutilaisuuksien lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään tietoutta muista yritysvastuuseen liittyvistä (oikeudellisista) tapahtumista ja keskusteluista. Tarkoituksena on alkaa julkaista uutiskirjettä ja pidemmällä aikavälillä tulemme mahdollisesti tuottamaan muitakin julkaisuja, kuten journaalia ja blogia. Keskusteluissa on myös yritysvastuuseen liittyvän koulutuksen tai muun opetuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Käy lukemassa lisää www.yritysvastuuoikeus.fi ja liity mukaan jäseneksi vastuullisemman yhteiskunnan puolesta.

 

Lue sarjan edellinen juttu Tietosuojayhdistyksestä: Jokaisella juristilla tulisi olla perusymmärrys tietosuojasääntelystä

Lue lisää: