Pidä perheoikeudelliset asiakirjat ajan tasalla!

Oikeus kuuluu kaikille -juttusarjassa etsitään oikeutta ja sopua. OTT, asianajaja Pekka Tuunainen kertoo, miksi on tärkeää huolehtia varallisuuttaan ja henkilöään koskevista asiakirjoista.

Pekka Tuunainen

”Toimin osakkaana Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimistossa. Yksityishenkilöiden sekä perheiden varallisuusoikeudelliset palvelut sekä siviilioikeudenkäynnit ovat merkittävä osa työtäni. On helppo todeta, että oikeutta saa parhaiten, kun on varautunut etukäteen eri elämänmuutoksiin. Mutta niin yhteiskunnalla kuin lakimiehilläkin on tässä oma vastuunsa: kansalaisten tietämystä riittävien asiakirjojen ja sopimusten merkityksestä pitäisi lisätä. Se on osa oikeusturvaa.

Olen huomannut työssäni, että avoliittojen päättymiseen liittyvät taloudelliset vaatimukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Sopimukset avoliiton purkautumisen varalta ovat siis nykyisin tärkeitä asiakirjoja. Avioliitossa puolestaan avioehto on sisältönsä puolesta aidosti neuvoteltava sopimus, josta harvoin neuvotellaan, vaikka pitäisi. Jos sopimus on hyvin yksityiskohtainen, sen ehtoja on toisaalta pysähdyttävä miettimään myös olosuhteiden muuttumisen varalta.

Testamentti on luonnollisesti keskeinen asiakirja. Huolellisesti laadittu ja selkeä testamentti edistää huomattavasti oikeuden toteutumisen ennustettavuutta sekä testamentintekijän että perillisten kannalta. Testamentin tekijän viimeisen tahdon noudattaminen on tärkeää euroista riippumatta.”

Oikeus omien varojen käyttöön

”Toki monet ovat tyytyväisiä siihen, miten varat lain mukaan jaetaan sekä parisuhteen purkautuessa että perinnönjakotilanteessa. Mutta kuinka moni lopulta tuntee nämä lait? Esimerkiksi perheiden varallisuus on usein moniulotteinen kokonaisuus. Varallisuutta on kerrytetty ehkä monessa sukupolvessa, perheen sisäinen työnjako on ollut toisen varoja suosivaa, tai puolisoilla on yhteinen yhtiö. Tällöin tilannetta on arvioitava laajemmin esimerkiksi elatussopimusten tai osakassopimusten muodossa.

Väestön ikääntyessä ovat edunvalvontaan liittyvät asiat tärkeitä. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi varautua tilanteeseen, kun hän ei enää itse ole kykenevä päättämään asioistaan. Tärkeä päätös on esimerkiksi se, annetaanko hoitoa kotona vai laitoksessa. Kun siihen on varauduttu valtuutuksella, ei myöskään läheisten keskustelu siitä, mihin perittävän varoja hänen eläessään käytetään, lähde väärille urille. Tänä päivänä myös edunvalvontavaltakirjat liikkuvat yli rajojen aikuisten kansainvälistä suojelua koskevan Haagin sopimuksen myötä, joten puitteet oikeuden saatavuudelle ovat olemassa ulkomaillakin.”

Oikeudellinen kehys muuttuu ulkomaille muutettaessa

”Kansainvälistymisellä on nykyisin huomattavia vaikutuksia oikeuden menettelykysymyksissä. Kun suomalainen muuttaa pysyvästi ulkomaille, voi niin avioliiton päättyessä kuin kuolemantapauksessa tuottaa yllätyksen se, minkä maan lakia sovelletaan. Osapuolten asema voi olla kovin erilainen EU:n jäsenvaltioissa, saati sitten EU:n ulkopuolisissa valtioissa.

Jokaisen ulkomaille muuttavan olisi tärkeää miettiä, mitä varallisuuttaan koskevia oikeuksia hän saa ja mitä mahdollisesti menettää uudessa kotimaassaan. Tähän voi varautua esimerkiksi EU-asetusten mukaisilla lainvalintasopimuksilla.

Kyse on yhteiskunnankin kannalta merkittävästä seikasta. Esimerkiksi EU:n sisällä seuraa kansainvälisten avioerojen selvittämisestä vuosittain noin 1,1 miljardin euron kustannukset oikeushallinnon menoina ja kansalaisten asianajokuluina. Suomessa puolestaan EU:n perintöasetus ja aviovarallisuusasetus ovat tänä päivänä suoraan sovellettavaa sääntelyä kansainvälisissä tilanteissa, mikä havaintojeni mukaan on helpottanut kansainvälisten toimeksiantojen hoitamista edistäen samalla oikeuden saatavuutta.”

Lakimiesliiton Oikeus kuuluu kaikille -kampanjaan voit tutustua täällä.

Lue lisää: