Päähänpistosta heikompien puolustajaksi

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto tunnustaa, että työaika- ja vuosilomalait tuntuivat vielä opiskeluaikana täysin käsittämättömiltä. Työ työmarkkinajärjestössä on ollut palkitsevaa, työtä tehdään ihmistä varten ja siksi ettei työntekijöistä taas tulisi entisaikain ahtaajia.

Alma Talent Työoikeus -kilpailun voittaja Anu-Tuija Lehto

Miksi juristiksi?

Oikeustieteelliseen hakeminen oli päähänpisto. Ehkä ajatus tuli siitä, että tiedekuntaan oli vaikea päästä. Valintaani vaikutti varmaan myös se, että olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Päähänpistoni on kuitenkin osoittautunut hyväksi ideaksi.

Miksi juuri työoikeus?

Työoikeus oli sattuma. Se tuli siitä, että menin ammattiliittoon töihin. En ollut yhtään kiinnostunut työoikeudesta opiskeluaikanani. Tutkielmani tein valtiosääntöoikeudesta ja LL.M. tutkinnon gradun kansalaisten sijoittautumisoikeutta koskevista EU:n tuomioistuimen tulkinnoista. Työaika- ja vuosilomalait tuntuivat opiskeluaikana täysin käsittämättömiltä. Hyvin tässä on kuitenkin pärjätty.

Miksi nimenomaan työntekijäpuolella?

Heikompien asemaa on puolustettava, olipa kyse työntekijöistä tai jostain vähemmistöstä. Työn tekijät ovat kuitenkin ne, jotka yhteiskunnan rakentavat ja jotka maksavat sen ylläpidosta suurimman osan.

Työoikeus-gurusi?

Alalla on monia fiksuja juristeja mutta myös luottamusmiehiä ja työnantajia.

Mikä on työssäsi palkitsevinta?

Työmarkkinajärjestöille on ominaista, että koko ajan on jotain menossa ja monta asiaa vireillä. On erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Työtä tehdään ihmisiä varten. Tärkeintä ja parasta on, kun voi auttaa yksittäisiä ihmisiä tai saa aikaan uutta lainsäädäntöä.

Millaisia kehitystrendejä näet työoikeudessa?

Tällä hetkellä lainsäädäntö näyttää menevän työntekijöiden kannalta huonompaan suuntaan. Kohta olemme kuin entiset ahtaajat. Aamulla mennään satamaan katsomaan, olisiko töitä tarjolla tai sitten työtä myydään ylikansallisella alustalla viiden euron tuntipalkalla. Toivon kuitenkin, että tämä ei ole suuntaus vaan että ratkaisuja haetaan niin, että lainsäädännöllä kehitetään yhteiskuntaa ja työelämää.

Mikä sai osallistumaan Alma Talent Työoikeus -kirjoituskilpailuun ja miksi juuri tämä aihe?

Pidän asioiden pohtimisesta ja uusien ideoiden kehittelemisestä. Tämä oli hyvä tilaisuus kirjoittaa työneuvostosta, jonka asemaa olen miettinyt jo jonkin aikaa. Työneuvosto on ajankohtainen, koska se antaa lausuntoja työaika- ja vuosilomalaeista, joita kumpaakin ollaan parhaillaan uudistamassa.

Halusin virittää keskustelua työneuvoston asemasta lausunnonantajana ja valvojana. On tärkeää, että lakeja valvotaan ja että kansalaiset pääsevät oikeuksiinsa. Jotta työ sujuisi työpaikalla, erimielisyydet ja epäselvyydet on ratkaistava nopeasti, jotta ne eivät jää myrkyttämään työilmapiiriä. Voisiko työneuvoston asemaa kehittää niin, että uusista laeista saataisiin nopeasti ja halvalla yleisiä tulkintoja ja ratkaisut yksittäisiin erimielisyyksiin?

Aion myös vastakin osallistua työelämää koskevaan keskusteluun. On tärkeää tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja sitä kautta parantaa työelämää.

Miltä voitto tuntui?

Hienolta tuntui! Suunnitteilla on juhlistaa tapausta hyvällä illallisella.

 

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto on voittanut ensimmäisen ”Työ ja työelämä muuttuvat, muuttuuko oikeus?” -aiheisen Alma Talent Työoikeus -kirjoituskilpailun. Kilpailun tuomaristo kiittää Lehdon kilpailukirjoitusta ”Työneuvostoa uudistettava – lausunnonantajan roolista valvontaelimeksi” selkeäksi ja napakaksi puheenvuoroksi ajankohtaisesta aiheesta. Palkintoperusteluiden mukaan ”Kirjoituksen pääsisältönä on lainuudistusehdotus, työneuvoston roolin kehittäminen helposti käytettäväksi työoikeudellisten tulkintojen käsittelyelimeksi. Riippumatta ehdotetun uudistuksen läpimenomahdollisuuksista voidaan joka tapauksessa todeta, että se on linjassa paitsi työelämän kehittämistarpeiden, myös oikeuslaitoksen yleisten kehittämistavoitteiden kanssa. Parhaimmillaan työntekijöiden ja työnantajien suora yhteys työneuvostoon voisi keventää tuomioistuinten juttutaakkaa ja samalla osapuolten kustannusrasitusta. Rinnastus kuluttajariita-asioiden käsittelyyn on kirjoittajalta tässä suhteessa hyvä havainto.”

Kilpailun tuomaristo: tuomariston puheenjohtaja Työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo, professori Niklas Bruun, Hanken, johtaja Maria Löfgren, Akava ry ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän Keskusliitto. Tuomariston sihteerinä toimi sisältöpäällikkö Arja Lappeteläinen, Alma Talent Pro.

Lue lisää: