OP kouluttaa henkilöstöään tekoälyvalmentajiksi

OP Ryhmä käynnistää syksyllä 2018 tekoälyn koulutuspilotin yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, T&T-lehti uutisoi. Ensivaiheessa 20 OP:n työntekijää osallistuu valmennukseen, jossa he saavat valmiudet toimia tekoälykouluttajina eri liiketoiminta-alueilla.

Pepper-robotti helsingiläisellä terveysasemalla, kuva: Margit Tolvanen

Työelämän ja finanssialan digitalisoituessa tekoälykouluttajia tarvitaan monilla tekoälyn soveltamisen alueilla.

Tekoälykouluttaja on valmentaja, jonka joukkue koostuu tekoälysovelluksista. Näihin lukeutuvat esimerkiksi asiakaspalvelun chatbotit, puhekäyttöliittymät, luotto- ja korvauspäätösten automatisointi sekä hoidon tarpeen automaattinen arviointi.

Koulutukseen valitut henkilöt työskentelevät jo kyseisissä toiminnoissa, mikä mahdollistaa uuden tiedon soveltamisen omalla vastuualueella.

Pilotti järjestetään yhteistyössä Metropolian kanssa. Valmennuksessa luodaan perusta tekoälyn hyödyntämisessä tarvittavalle ymmärrykselle ja opitaan soveltamaan tekoälyn tekniikoita omassa roolissa.

Valmennukseen osallistuville nimetään OP:n sisältä mentorit tukemaan opitun soveltamista liiketoiminnan käytännön tarpeisiin.

”Tekoälyn hyödyntäminen luo yrityksiin uudenlaisia töitä, jotka vaativat henkilöstöltä uusia taitoja. Tekoälysovellusten avulla voidaan jo nyt hoitaa osa työtehtävistä tai helpottaa niiden tekemistä. Tämä mahdollistaa sen, että työajasta voi käyttää suuremman osan liiketoiminnan ja asiakkaan kannalta merkittäviin tehtäviin. Käsillä oleva muutos vaatii kaikilta oman osaamisen päivittämistä, ja haluamme aktiivisesti tukea henkilöstömme kehittymistä tulevaisuuden osaajina”, kertoo OP:n tekoälystä vastaava johtaja Meeri Haataja tiedotteessa.

”Tekoälyä kutsutaan uudeksi sähköksi, jota tuotetaan datan avulla. Tosiasiassa datan pitää olla merkityksellistä ja ymmärrettävää ennen kuin sitä voidaan käyttää hyödyllisen ja luotettavan tekoälyn opettamiseen. Parhaiten tätä pystyy arvioimaan kunkin yrityksen oma henkilöstö, joka tuntee tavoitteet ja prosessit. Nyt tarvitaan uusia toimintamalleja sekä kouluttautumista sellaisiin tietojärjestelmiin ja toimintatapoihin, joita eivät enää kehitä ja versioi ulkopuoliset toimijat, vaan jotka opetetaan ja sovelletaan käytäntöön itse. Tässä haastetaan niin yritykset kuin opetus- ja tutkimuslaitokset”, arvioi Metropolian tutkijaopettaja Aarne Klemetti.


Lähde: Tekniikka&Talous

**********

Tekoälyn perusteet johtajalle ja esimerkkejä teoksessa Tekoäly - matkaopas johtajalle - nyt verkkokaupasta alehintaan.

Lue lisää: