Onko työntekijälle annettava työsuhdevapaa hänen pyynnöstään?

Työntekijän puoliso lähtee työkomennukselle toiseen maahan kahdeksi vuodeksi. Työntekijä esittää, että hänelle tulee myöntää vapautusta tehtävistä täksi ajaksi, jonka jälkeen hän voi palata takaisin tekemään töitään yrityksessämme. Onko hänelle myönnettävä tällainen vapaa?

Työsuhteisten osalta ei ole vastaavia säännöksiä kuin virkasuhteessa olevien virkavapaan osalta. Työnantajalla ei ole velvoitetta suostua sitovasti esitettyyn järjestelyyn. Työnantaja voi kieltäytyä antamasta työsuhdevapaata. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia työnteon keskeyttämisestä ja työhön paluun ehdoista.

Jos siis työntekijä haluaa keskeyttää työnteon omista henkilökohtaisista syistään (esimerkiksi pitkäaikainen opiskelu, ulkomaille muutto määräajaksi, sapattivapaa), joihin ei voida tai haluta soveltaa opintovapaalain tai vuorotteluvapaalain säännöksiä eikä kysymys ole myöskään taloudellisista ja tuotannollisista syistä tehtävästä lomautussopimuksesta, voidaan sopia työsuhdevapaasta. Työsuhdevapaata koskevassa sopimuksessa sovitaan työnteon ja palkanmaksun keskeytyksestä sekä työhön paluun ehdoista.

Sopimuksessa on hyvä sopia työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajasta sekä sen syystä, vuosiloman pitämisestä, lomarahan maksamisesta, työnantajan omaisuuden käyttämisestä ja palauttamisesta, mahdollisesta työsuhdevapaan keskeyttämisestä, kilpailukiellosta ja salassapidosta työsuhdevapaan aikana sekä työhön paluun ehdoista.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lisää työoikeudesta esimerkiksi seuraavissa Hietalan ja Kaivannon teoksissa:

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa (Hietala – Kairinen – Kaivanto – Schön, Alma Talent, 2019)

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2021 (Hietala – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

Esimiehen käsikirja 2021 (Hietala – Kaivanto – Pystynen, Alma Talent, ilmestyy huhtikuussa 2021)

Työsopimuslaki käytännössä (Hietala – Hurmalainen – Kaivanto, Alma Talent, 2020)

 

Lue lisää: