Onko rekrytointi- ja houkuttelukieltoa koskeva sopimus pätevä?

Yrityksestämme siirtyi avainhenkilö kilpailijayrityksen palvelukseen sellaiseen asemaan, että on päättämässä yrityksen rekrytoinneista. Voimmeko kieltää häntä olemassa yhteydessä työntekijöihimme ja rekrytoimasta heitä kilpailijayritykseen?

Kuva: Warren Wong, Unsplash

Laissa eikä työehtosopimuksissa ole määräyksiä rekrytointikiellosta tai houkuttelukiellosta kuten on kilpailukieltosopimuksesta. Mahdollisen kiellon tulee perustua työnantajan ja avainhenkilön väliseen sopimukseen asiasta. Tällaisen sopimuksen tulee olla myös kohtuullinen sen tarkoitukseen nähden ja kokonaisuutena työntekijän kannalta.

Työnantajalle voi olla tärkeää, ettei esimerkiksi johtotehtävissä toimiva avainhenkilö vaihtaessaan työpaikkaa palkkaa yrityksen palveluksessa olevaa työvoimaa uuden yrityksensä palvelukseen. Samansuuntainen ehto rekrytointikiellon ohella on myös houkuttelukielto, joka tarkoittaa aktiivista kehottamista hakea paikkaa uudessa yrityksessä avoinna olevia paikkoja.

Yritysten välillä rekrytointikiellon sopiminen on yleensä pätevä määräaikaisena. Työnantajan ja työntekijän välistä rekrytointikieltoa pidetään useissa julkisissa kannanotoissa ei-sitovana työntekijään nähden. Toisaalta, jos ehto on määräaikainen, voidaan sitä pitää kohtuullisena ehtona työntekijän kannalta. Houkuttelukieltoa voidaan pitää ainakin määräaikaisena pätevänä ehtona, koska se ei estä kohteena olevien työntekijöiden työpaikan vaihtoa. Toimitusjohtajasopimuksissa edellä mainitut kiellot ovat päteviä ehtoja.

Rekrytointikielto- tai houkuttelukieltosopimukseen voidaan kirjata myös sanktioita ja rahallisia korvauksia velvoitteiden rikkomisesta kokonaan erillisinä mahdollisesta kilpailukieltosopimuksesta. Oikeuskäytännössä tällaiset sopimukset ovat pääosin pitäneet ja ne on katsottu päteviksi ja osapuolia sitoviksi.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Lue lisää: