Oikeusministeri Henriksson: Edustajakannedirektiivi vahvistaa kuluttajien asemaa

EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi 28.11.2019 omalta osaltaan edustajakannedirektiivin. Direktiivin tavoitteena on vahvistaa kuluttajien oikeuksien toteutumista.

Edustajakanteella halutaan vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on parantaa kuluttajien oikeuksien toteutumista tilanteissa, joissa sama tuote tai palvelu on aiheuttanut haittaa usealle kuluttajalle.

- Olen tyytyväinen, että neuvostossa saavutettiin yhteisymmärrys edustajakannedirektiivistä. Mahdollisuus vaatia hyvitystä edustajakanteella olisi EU:n tasolla uusi avaus, joka mahdollistaisi kuluttajien oikeuksien toteutumisen nykyistä tehokkaammin, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Neuvostossa hyväksytyn kompromissiehdotuksen mukaan oikeutetut yksiköt, esimerkiksi kuluttajajärjestöt tai viranomaiset, voisivat nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta siten, etteivät yksittäiset kuluttajat joutuisi toimimaan yksin omassa asiassaan. Edustaja voisi nykyisten kieltokanteiden lisäksi vaatia lakia rikkoneelta elinkeinonharjoittajalta esimerkiksi hyvitystä virheellisestä tuotteesta tai vaatia tuotteiden korjaamista tai korvaamista uusilla tuotteilla.

Toisaalta direktiivissä pyrittäisiin estämään perusteettomien edustajakanteiden nostamista ja huomioimaan myös muutoin elinkeinonharjoittajien oikeusturvatarpeet. Lisäksi direktiivi parantaisi sisämarkkinoiden toimivuutta tasapuolistamalla elinkeinonharjoittajien kilpailuympäristöä.

Tällä hetkellä EU-maissa on hyvin erilaisia mahdollisuuksia ryhmäkanteisiin tai muihin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin. Joissakin maissa tällaista mahdollisuutta ei ole lainkaan.

Seuraavaksi käynnistyvät neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Neuvottelut käydään Kroatian puheenjohtajuuskaudella vuoden 2020 alkupuoliskolla. Edustajakannedirektiivi on osa EU:n laajempaa Kuluttajat vahvempaan asemaan -hanketta.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Lue lisää: