Oikeusasiamies: Haukiputaan poliisivankilassa vakavia puutteita

Oikeusasiamiehen kanslia suoritti ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Oulun poliisilaitoksen Haukiputaan poliisivankilaan 10.4.2019.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen piti hyvin ongelmallisena, että vapautensa menettäneiden säilytys on järjestetty monelta osin epätyydyttävien ja jopa lainvastaisten väliaikaisratkaisujen varaan vuosikausiksi. 

Oikeusasiamies pitää tärkeänä, että sisäministeriö ja Poliisihallitus pyrkivät mitä pikimmin tekemään ratkaisuja Oulun poliisilaitoksen toimitilojen suhteen. Oikeusasiamies on pyytänyt sisäministeriötä, Poliisihallitusta ja Oulun poliisilaitosta ilmoittamaan toimenpiteistään 31.10.2019 mennessä.

Tarkastuspöytäkirja EOAK/1954/2019.

Lähde: eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote.

Lue lisää: