Oikeudellinen muotoilu koskettaa meitä kaikkia

Yrityksen taloushallinto ja projektipäälliköt kiittävät, jos sopimuksesta on helppo löytää keskeiset askelmerkit, tehtävät ja aikataulut, sanoo sopimusinnovaattori Helena Haapio Lexpertista.

Esimerkki Stefania Passeran brittiläiselle startup-yritykselle Jurolle suunnitteleman uuden privacy policyn visualisoinnista. "Kyseinen aikajana esittää selkeammin ja nopeammin kuin pelkkä teksti milloin ja miten käyttäjien tietoja kerätään", sanoo Passera.

Legal designilla kohti asiakaslähtöisempää palvelua

Sopimusmuotoilu eli Contract design yhdistää itse asiassa kaksi asiaa: muotoiluajattelun ja ennakoivan oikeusajattelun. Sopimuksen sisältö ja rakenne suunnitellaan toimivaksi ja muotoillaan mahdollisimman ymmärrettäväksi. Sopimuksesta tehdään visuaalisesti selkeä sisällön jaottelun sekä tarvittaessa erilaisten kuvien, kaavioiden ja aikajanojen avulla, kertovat Lexpertin perustaja, sopimusinnovaattori Helena Haapio ja informaatiomuotoilija Stefania Passera.

Oikeudelliseen muotoiluun panostaminen maksaa itsensä takaisin, kun vältytään riidoilta ja epäselvyyksiltä.

Parannamme sopimuksen informatiivista sisältöä, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin asiakasta. Pyrimme asettumaan sopimuksen käyttäjän näkökulmaan poiketen perinteisestä juristien näkökulmasta. Kun sopimus on mahdollisimman yksiselitteinen ja helppolukuinen, se palvelee kaikkia sopimuksen osapuolia ja samalla myös sopimusriskien hallintaa, sanoo Haapio.

Visuaalisuus osaksi sopimusprosessia

Ihminen hahmottaa kuvan sisällön silmänräpäyksessä. Pitkän tekstin hahmottaminen on moninkertaisesti työläämpää, sanoo Stefania Passera.

Sopimuksen kesto voidaan ilmaista aikajanalla. Erilaisten kaavioiden avulla voidaan kuvata sen sisältöä: etenemistä, tehtäviä ja vastuita. Visualisoinnin tarkoitus on siis havainnollistaa ja tuottaa yhteistä ymmärrystä, ei vain kuvia.

Kuvien kautta on helppo palata pitkän ja mutkikkaankin prosessin eri vaiheisiin. Jos on kyseessä vuosia jatkunut oikeusprosessi tai tapahtumaketju, helpottaa kuvien selaaminen muistamaan mitä on tapahtunut missäkin vaiheessa.

Oikeusmuotoilu on kilpailuetu

Juristin työstä suurin osa on viestintää. Asiakirjoissa ja teksteissä meillä on ollut tapana keskittyä sisältöön, ei niinkään siihen, miten asia esitetään. Nykyisessä informaatiota pursuavassa visuaalisen viestinnän maailmassa myös juristin täytyy osata muotoilla sanomansa mahdollisimman kiinnostavaksi ja ymmärrettäväksi. Muotoilumallit ja muut legal design -työkalut auttavat juristia viestimään työstään ja sen tuloksista muillekin kuin juristeille, pohtii Helena Haapio.

Legal design on eri asia kuin legal tech eli oikeusteknologia

Legal design ja legal tech pyrkivät molemmat parantamaan oikeuden käytettävyyttä, ja siksi ne niputetaan usein yhteen. Legal tech viittasi aluksi juristeille kehitettyihin ohjelmistoihin, kuten asianhallinta- ja laskutusjärjestelmiin. Nykyisin se voi sisältää monenlaisia oikeudellisten palvelujen järjestämistä ja saatavuutta parantavia ratkaisuja. Niitä voivat olla vaikkapa asiakirja-automaatit ei-juristeille, tai botit joilla automatisoidaan vastaukset asiakkaan kysymyksiin. Myös verkkovälitteinen riidanratkaisu kuuluu oikeusteknologian alaan. Kun oikeusmuotoilu yhdistetään teknologiaan, voidaan edistää ihmisten ja yritysten pääsyä oikeuksiinsa ja tarvitsemaansa tietoon.

Muutoksia on meneillään monella rintamalla. Tuomioistuinlaitosta uudistetaan vastaamaan digitalisaation haasteisiin ja juridinen koulutus on murroksessa. Tänä keväänä järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kurssi, jossa perehdyttiin riidanratkaisun ja teknologian rajapintoihin ja verkkovälitteiseen riidanratkaisuun Legal Tech Labin johtajan Riikka Koulun johdolla.

Lue lisää: