Ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin uudistettiin

Patentti- ja rekisterihallitus on uudistanut ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin. Uudet ohjeet on tehty yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Asiakkaat kertoivat tarpeensa ja kommentoivat uusia ohjeita

Tilinpäätösilmoituksen jättäneitä yrittäjiä ja tilitoimistoja haastateltiin, jotta osattaisiin parantaa verkkosivuohjeita oikealla tavalla. Markkinointitoimisto Kitchenin palvelumuotoilijat tekivät haastattelut ja verkkokyselyt.

Asiakkaiden näkemysten perusteella on tehty verkkosivustolle ilmoittamisen aikajana eri yritysmuodoille sekä erilliset ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta veroilmoituksen mukana ja ilmoittamisesta suoraan kaupparekisteriin.

On valmisteltu myös uudet ohjeet toimimattomille yrityksille sekä ohjeet lopputilityksestä osakeyhtiöille.

Lisäksi on kehitetty ohjeistusta siihen, miten toimitaan, kun tilinpäätös on myöhässä.

Tilinpäätös määräajassa kaupparekisteriin

Tilinpäätös ilmoitetaan kaupparekisteriin määräajassa, joka alkaa tilikauden päättymisestä. Määräajat vaihtelevat yritysmuodoittain. Yrityksen täytyy ilmoittaa tilinpäätös, vaikka sillä ei ole liiketoimintaa tai toiminta on keskeytynyt.

Osakeyhtiöt ja osuuskunnan voivat ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin veroilmoituksen mukana.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta kahdeksan kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt. Jos ilmoitus on myöhässä, maksu on 85 euroa.

Tilinpäätöksen tiedot ovat julkisia, ja ne löytyvät Virre-palvelusta.

Uudistettu ilmoittamislomake otetaan käyttöön keväällä. Myös uudet verkkosivuohjeet julkaistaan englanniksi keväällä.

Lähde ja lisätietoja: Patentti- ja rekisterihallituksen tiedote.

Lue lisää: