Muuntogeenisen organismin viljelykiellon vaikutukset voivat ulottua koko elintarvikeketjuun

Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessaan, että muuntogeenisten organismien viljelyä voitaisiin rajoittaa. Koska mahdolliset viljelyrajoitukset ja -kiellot voisivat vaikuttaa koko elintarvikeketjuun ja tutkimukseen, lainsäädännön arviointineuvoston näkemyksen mukaan esityksen vaikutusarvioita tulisi laajentaa.

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi laki, joka antaa mahdollisuuden valtioneuvoston asetuksella rajoittaa tai kieltää muuntogeenisten organismien viljely Suomessa.

Hallituksen esitysluonnoksessa on kuvattu riittävästi asian taustaa, nykytilaa ja tavoitteita. Esityksestä saa myös yleiskäsityksen vaikutuksista. Vaikutusarvioita tulisi kuitenkin laajentaa kattamaan koko elintarvikeketju. Luonnoksessa tulisi käsitellä mahdollisten viljelykieltojen ja -rajoitteiden suoria ja epäsuoria vaikutuksia elintarvikeketjun yrityksille, kuluttajille ja tutkimukselle. Lisäksi tulisi käsitellä tarkemmin viljelijöille aiheutuvia hyötyjä ja kustannuksia mahdollisista viljelykielloista ja -rajoituksista.

Arviointineuvosto suosittelee, että mahdollisista rajoituksista ja kielloista päätettäessä tehdään perusteellinen vaikutusarviointi asiaa koskevassa asetuksessa. Viljelykielloilla tai -rajoituksilla on vaikutuksia, joita ei voi arvioida käsillä olevassa esitysluonnoksessa.

Arviointineuvosto suosittelee, että puutteet esitysluonnoksessa korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Lähde ja lisätietoja: valtioneuvosto.

Lue lisää: