Mitä yhtiöt kertoivat uuden IFRS-tulouttamisstandardin käyttöönoton vaikutuksista?

Finanssivalvonta kävi läpi 28 listayhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksessä esittämät tiedot IFRS 15:n Myyntituotot asiakassopimuksista käyttöönotosta.

 Tarkasteluun sisältyi lisäksi osa kyseisten yhtiöiden keväällä 2018 julkistamista erillisistä IFRS 15 -tiedotteista ja Q1/2018 osavuosikatsausten IFRS 15 -tiedoista.

Läpikäynnin avulla selvitettiin, minkälaisia vaikutuksia IFRS 15:n käyttöönotolla on yhtiöille sekä kuinka yhtiöt olivat ottaneet huomioon IAS 8.30 -vaatimukset ja ESMAn suositukset.

Fivan tarkastelussa kävi ilmi muun muassa seuraavaa:

  • käyttöönoton euromääräiset vaikutukset useimmiten vähäisiä
  • tilinpäätöksessä 2017 määrällistä tietoa esitti kolmannes yhtiöistä
  • yli puolet yhtiöistä käyttää täysin takautuvaa siirtymämenettelyä, jolloin vertailutiedot oikaistaan
  • ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 julkistettiin lisää määrällistä tietoa

Lisätietoa selvityksen tuloksesta Markkinat 2/2018 -katsauksesta

Lähde: Fiva

 

****

Kiinnostavatko standardit ja pörssiyhtiöiden tilinpäätösinformaatio - sijoittajan näkökulmasta? Tutustu uutuusteokseen Pörssiyhtiön tilinpäätös tästä

Lue lisää: