Mitä uutta - Päivittyvät hakuteokset

Lue Maatilaverotuksen, Palkkahallinnon, Työoikeuden ja Yhtiöoikeuden tärkeimmät muutokset ja lisäykset

Kuva: Tomas Yates / Unsplash

Maatilaverotus

Palkkahallinto

Työoikeus

Yhtiöoikeus

  • Lisätty KKO 2020:99: jos lunastushinta on negatiivinen, osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan osakkeen lunastamiseen velvolliselle taholle negatiivisen lunastushinnan.
  • KKO 2020:93: säätiön hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu osallistua hallituksen työskentelyyn.
  • HHO 12.6.2020; S18/777, lainvoimainen: osakkeenomistajalla oli oikeus tehdä muutostyö ilman, että osakkeenomistajan on suostuttava yhtiöjärjestyksen muutokseen.
  • HHO 2.7.2020; S19/1772, lainvoimainen: yhtiökokouskutsu oli peruutettu asianmukaisesti.
  • Lue myös teoksen Ajankohtaiskatsaus.

Lue lisää: