Mitä uutta Fokuksessa?

Toukokuussa päivittyneiden Fokus-teosten tärkeimmät muutokset.

Arvonlisäverotus

  • Paljon uutta oikeuskäytäntöä, mm. KHO 2019/425: Vaihto-oppilaspaikan välityksestä ei tullut suorittaa arvonlisäveroa Suomessa ja KHO 2019/546: Pääasiassa valtion varoin harjoitetusta museo- ja näyttelytoiminnasta ei voitu hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.
  • Verosta vapautettua toimintaa koskeva luku 5 on päivitetty laajasti vastaamaan Verohallinnon uusia ohjeita Terveyden ja sairaanhoidon arvonlisäverotus (A97/200/2018) sekä Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (VH/352/00.01.00/2019). 

Henkilöverotus

Liikekirjanpito

Maatilaverotus

Lue lisää: