Mitä uutta Fokuksessa?

Tammikuussa päivittyneiden Fokus-teosten tärkeimmät muutokset.

Hallinto-oikeus

  • Olli Mäenpää on tehnyt teoksen kokonaispäivityksen.

Henkilöverotus

  • Uudistettu luku 18. Verotusmenettely sisältää verotusmenettelyn keskeisten periaatteiden lisäksi mm. luottamuksensuojaa, veron kiertämistä koskevia normeja ja seuraamuksia oikeuskäytäntöineen sekä rangaistussäännöksiä.
  • KHO 2018:170, jossa pääomalainasaamisen luovutuksesta aiheutuva tappio katsottiin vähennyskelpoiseksi.
  • Vuodenvaihteen muutokset kuten luontoisedut, sosiaalivakuutusmaksut, vähennykset, matkakustannusten korvaukset yms.

KVLn ennakkoratkaisut tuloverotuksesta

 

Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijalle

 

Liikekirjanpito

 

Maatilaverotus

  • Esko Kiviranta kertoo, miten satovahinkovakuutusten vapauttaminen vakuutusmaksuverosta etenee.
  • Teos on päivitetty kauttaaltaan vuoden 2019 verotustiedoilla sekä verovuoden 2018 tiedoilla.
  • Lisätty uudet Verohallinnon päätökset ja ohjeet, hallituksen esitykset sekä uutta oikeuskäytäntöä.

 

Prosessioikeus

  • Jaakko Rautio on päivittänyt luvut X.2 Valitus korkeimpaan oikeuteen ja X.3. Ylimääräinen muutoksenhaku.

 

Varallisuusoikeus 

  • Jarmo Tuomisto on päivittänyt luvut I.3 Siviilioikeuden yleiset periaatteet ja VII.6 Rahoitussopimukset.

 

 

 

Lue lisää: