Mitä KLT-tutkinto on antanut sinulle?

Oletko suorittanut KLT-tutkinnon? Onneksi olkoon, olet siis ottanut vastuun omasta urakehityksestäsi. Kerro meille, mitä hyötyä siitä on ollut sinulle.

Kuva Christin Hume / Unsplash

Kerro meille, mitä hyötyä KLT-tutkinnosta on ollut sinulle. Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä

Toimialamurroksen keskellä taloushallinnon ammattilaisten odotetaan ottavan vastuuta omasta urakehityksestään. Antti Aho kirjoittaa siitä kirjassaan Kirjanpitäjästä konsultiksi - Pääkirja (Alma Talent, 2019) seuraavasti: 

Vastuu omasta oppimisesta ja urakehityksestä

Joskus törmään ajatteluun, että urakehitys vain tapahtuu joillekin onnekkaille. On ilman muuta totta, että joissain olosuhteissa yksilön urakehitykselle on paremmat edellytykset kuin toisissa. Jos olet syntynyt köyhään afrikkalaiskylään, ovat urakehitysmahdollisuutesi heikommat kuin jos olet syntynyt Suomeen. Tai jos olet saanut vanhemmiltasi, ystäviltäsi, opettajiltasi, puolisoltasi tai muilta läheisiltä kannustavaa palautetta ja tukea, niin lähtötilanteesi ovat paremmat kuin jos nämä olisivat puuttuneet. Tämä ei tietenkään ole reilua eikä tasapuolista. Joku saattaa jäädä jumiin tähän tosiseikkaan ja päättää, että en voi edetä urallani pidemmälle, koska lähtökohtani ovat heikommat. Tällainen päätös tietenkin pysäyttää urakehityksen. Jos ihminen on tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen, ei päätöksessä ole mitään ongelmaa. Mutta jos mieltä kalvavat ajatukset siitä, että olisi mukava päästä eteenpäin tai toisaalta jos toimintaympäristö sitä edellyttää, niin päätös on varsin haitallinen.

Ihminen voi aina valita sen hetkisessä tilanteessa tekoja, jotka lisäävät tai heikentävät todennäköisyyttä suotuisalle urakehitykselle. Onni suosii valmistautunutta, kuten vanha sanonta kuuluu. Jos haluat päästä talousammattilaisen urallasi eteenpäin ja kehittyä alan rautaiseksi konsultiksi, sinun on itse otettava vastuu urakehityksestäsi, joka on ennen kaikkea uusien asioiden oppimista. Älä jää odottamaan, että työnantajasi nostaa sinut seuraavalle tasolle. Parhaassa tapauksessa työnantajasi voi tukea sinua kasvun polulla, mutta tärkeimmät valinnat ja vastuu jäävät aina sinulle.

Urakehitys ei tapahdu ilman ajallista investointia

Vastuun ottaminen omasta urakehityksestä edellyttää usein myös oman ajan käyttämistä opiskeluun. Väitän, että merkittävää urakehitystä ei yleensä tapahdu ilman henkilön omaa ajallista ja joskus rahallistakin investointia. Mutta eikös työnantajan pitäisi järjestää koulutusta, joka auttaa minua nostamaan tasoani? Eikös se ole työnantajan velvollisuus? Asiasta saa tietenkin olla mitä mieltä haluaa, mutta kun katsomme ympärillemme ja tutkimme urakehitystä ilmiönä, havaitsemme todennäköisesti, että jokainen urallaan edennyt on tehnyt kovasti töitä myös omalla ajallaan. Eli opiskellut, lukenut alan lehtiä ja kirjallisuutta, googlettanut ja mietiskellyt työasioita vapaa-ajallaan. Ei siksi, että työnantaja sitä olisi häneltä pyytänyt tai vaatinut vaan koska hän on itse halunnut ja ollut kiinnostunut asioista. Koska tällaisia ihmisiä aina on ollut ja tulee aina olemaan, he etenevät urallaan muita nopeammin ja todennäköisemmin.

Työarkeen ei tahdo mahtua riittävästi aikaa niin sanotulle tasonnostokoulutukselle ja niinpä työajalla tapahtuvassa oppimisessa korostuu ylläpitokoulutus ja työn kautta tapahtuva oppiminen. Viestini ei tässä ole, että ihmisten pitäisi opiskella uupumuksen partaalle vapaa-ajallaan, jotta pärjäävät työelämässä. Olen itsekin aviopuoliso ja perheen isä ja arvostan läheisteni kanssa vietettyä aikaa, harrastuksia ja palautumista. Viestini sen sijaan on, että kannattaa etsiä sellaisia työtehtäviä, joista voi innostua niin paljon, että haluaa käyttää niihin pienen siivun myös vapaa-ajastaan. Silloin et opiskele pakotettuna vaan oman innostuksesi ohjaamana. Ja kun olet innostunut, on myös oppimisesi nopeampaa. Tämä on vastuunottamista omasta motivaatiostaan ja kehittymisestään.

***

Kerro meille, mitä hyötyä KLT-tutkinnosta on ollut sinulle. Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä

Lue lisää: