Ministerityöryhmä hyväksyi perusoikeus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman sisällön

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä hyväksyi perusoikeus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman sisällön. Ohjelma kattaa vuodet 2020–2023.

Tämä järjestyksessä kolmas kansallinen toimintaohjelma keskittyy perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan. Tavoitteena on tarjota tehokkaan perusoikeus- ja ihmisoikeuspolitiikan tueksi systemaattista tietoa siitä, miten oikeudet ovat toteutuneet.

Osana toimintaohjelmaa on kehitetty perus- ja ihmisoikeusindikaattorit, jotka tuovat uudenlaista, säännöllisesti päivitettävää tietoa oikeuksien toteutumisen seurantaan. Ne on tarkoitettu valtioneuvostolle pysyväksi työkaluksi.

Tietopohjaisen politiikan tekeminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen lupauksista politiikan uudistamiseksi. Indikaattoreiden tuomalla ajantasaisella tilannekuvalla on keskeinen rooli tämän toteuttamisessa.

Perusoikeus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Ministerityöryhmä käsitteli myös nuorisorikollisuutta. Keskustelussa korostui tarvittavien ratkaisujen poikkihallinnollisuus, ennaltaehkäisevän työn ratkaiseva rooli sekä varhainen väkivaltaan puuttuminen.  

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän kokoonpano muuttui, kun tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen aloitti ryhmän jäsenenä puolustusministeri Antti Kaikkosen tilalla.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Lue lisää: