Ministerin Alku-foorumi seuraa alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksia

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on kutsunut laaja-alaisen foorumin seuraamaan alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksia 30.6.2019 saakka. Alku-foorumiksi nimettyyn ryhmään kuuluu yli kaksikymmentä jäsentä, jotka edustavat viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä. Saarikko odottaa foorumilta avointa ja rakentavaa vuoropuhelua alkoholipolitiikkaa sivuavien eri tahojen ja intressiryhmien välillä. Hän toivoo, että foorumi auttaa käymään aiheesta yhteistä keskustelua. Foorumin ensimmäinen tapaaminen oli 13.4.2018 Helsingissä. Kaikki osallistujat pitivät tapaamista erittäin tervetulleena.

Alku-foorumin tarkoitus on keskittyä uuden lain vaikutusten seurantaan.
 
”Olemme siinä vaiheessa alkoholilain uudistusta, jossa ennakolliset arviot ovat takana päin ja pääsemme arvioimaan toteutuvia vaikutuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluu eduskunnan tahdon mukaisesti käynnistää uudistuneen alkoholilainsäädännön vaikutusten arviointi mahdollisimman laajapohjaisesti ja laaja-alaisesti erilaisia seurantakeinoja käyttäen. Tässä teemme avointa yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kanssa, joita alkoholipolitiikka tavalla tai toisella sivuaa - unohtamatta niitä, jotka arjessa esimerkiksi perheissä kärsivät alkoholin haitoista”, Saarikko sanoi.

”Uskon, että kaikki meistä toivovat, että uudistuksen seurauksena alkoholihaittojen määrä ei lisääntyisi eivätkä pahimmat skenaariot toteudu. Ei ole tärkeää, kuka on oikeassa vaikutusarvioinneissa. Olemme tietysti tyytyväisiä, jos pahimmat arviot eivät toteutuisikaan. Siksi foorumin on tarpeen myös miettiä, mitä yhdessä voimme tehdä alkoholista aiheutuvien ongelmien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi. Toivon, että pääsemme keskustelemaan hiljaisista signaaleista ja saamme työn pohjaksi viranomaisten tietoja niin aikaisin kuin se on mahdollista”, kertoi Saarikko.

Foorumissa kuultujen puheenvuorojen perusteella tulevien tapaamisten asialistalle nostetaan teemoittain eri aiheita. Teemoja ovat esimerkiksi alkoholilain aiheuttamat haitat ja hyödyt, vaikutukset laajasti elinkeinoelämään kokonaisuutena, nuorten alkoholinkulutus ja alkoholikulttuurin muuttuminen, globaalit ruoka- ja juomatrendit, alkoholiverotus, hinnoittelun vaikutus kulutuskäyttäytymiseen, markkinointi sekä vaikutukset matkailu- ja ravintola-alaan.

Seuraava foorumin tapaaminen on syyskuussa. Silloin mm. esitellään tarkemmin ns. Pakka-toimintamallia, jolla on menestyksekkäästi onnistuttu vähentämään ja ennaltaehkäisemään alkoholista ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lue lisää: