Mikromuovien rajoitusehdotus kommentoitavana

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) kerää komissiolle annettavan lausuntonsa tueksi kommentteja mikromuovien rajoitusehdotuksesta.

Rajoitusehdotus koskee mikromuovien saattamista markkinoille (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista) sellaisenaan tai tarkoituksella seoksiin lisättynä yli 0,01 painoprosentin pitoisuuksissa. Rajoitusehdotus ei koske esimerkiksi teollisuuskäyttöä, lääkkeitä tai tuotteita, joiden käytöstä ei niiden elinkaaren aikana aiheudu päästöjä ympäristöön tai (bio)hajoavia polymeerejä. Rajoitusehdotus sisältää siirtymäajat tietyille tuotesektoreille.

Rajoituksen tarkoituksena on vähentää terveys- ja ympäristöriskejä aiheuttavien mikromuovien päätymistä ympäristöön. Mikromuoveja käytetään mm. kosmetiikassa, pesu- ja puhdistusaineissa, maataloustuotteissa, maaleissa, pinnoitteissa ja öljyteollisuuden kemikaaleissa.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullisen päätöksen rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tekee Euroopan komissio.

Lähde ja lisätietoja: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tiedote.

Lue lisää: