Mikä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on niin kiehtovaa?

Tilimaailma on kiehtova, kunhan siihen pääsee riittävästi sisälle sekä oppii näkemään sen laajan merkityksen ja monet sovellukset.

978-952-14-3562-1-Kirjanpito-tilinpaatos-ja-tilinpaatoksen-tulkinta_1700

Kirjanpito on yrityksen ja muunkin talousyksikön taloudellisten tapahtumien muistiinmerkitsemisjärjestelmä. Järjestelmä on kurinalainen ja sen oikeellisuutta tarkastetaan monin tavoin, usein ainakin tilintarkastajan ja verotarkastajien toimesta. Kurinalaisuus mahdollistaa monien sovellusten rakentamisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen pohjalle. Tarkastajiin viitattaessa esitettiin jo kaksi tärkeää sovellusta: tuloveron ja arvonlisäveron pohjautuminen kirjanpitoon.

Juoksevan kirjanpidon kurinalaisuus jatkuu tilinpäätöksessä. Tilinpäätösratkaisujen tekeminen ja tilinpäätöskaavat on vahvistettu lainsäädännössä. Tämä mahdollistaa monien sovellusten rakentamisen tilinpäätöksen varaan. Tilinpäätökseen pohjautuu muun muassa yrityksen luottokelpoisuuden analysoiminen, monet sijoitusanalyysit, asiakas- ja toimittaja-analyysit yms. taloudellisen tiedon hankkiminen yrityksistä ja muista talousyksiköistä.

Kirjanpito on kieli

Kirjanpidon tileillä, tilinpäätöksen rakenteella yms. seikoilla on kielen kaltainen kommunikaatiotehtävä. Kirjanpitokielen osaamisella on suuri merkitys toimittaessa yritysorganisaatiossa. Henkilöiden, osastojen, tehtaiden, myymälöiden yms. yksiköiden suorituksia arvioidaan ja arvostellaan kirjanpitoon perustuvien raporttien ja mittareiden pohjalta. Aseeton on niin arvioiden käyttäjä kuin kohdekin, ellei osaa lukea ja ymmärtää raporttien sisältöä ja niiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten ja väitteiden perusteita.

Paitsi kielestä, kirjanpidolle löytyy vertailukohta myös urheilukilpailuista.

Kirjanpito ja tilinpäätös muodostavat mittausjärjestelmän, joka muistuttaa esimerkiksi pituuden tai ajan mittaamista. Mittaaminen jo sinänsä on kiehtovaa: merkittävä maailma avautuu, kun mittaustulos on saatu selville. Tulos kertoo ennätyksistä, epäonnistumisista, karsinnan läpäisemisestä tai karsituksi tulemisesta, palkintojen perustasta jne. Mittaukset kertovat oikeuksista seuraaville kierroksille, bonuksista yms.
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen mittayksikkö on raha. Kirjanpitoon merkittäviä taloudellisia tapahtumia kuvataan rahayksiköissä. 

Tilinpäätöksen lukuja voidaan yhdistää myös muihin tietoihin, kuten kansantaloutta, pörssimarkkinoita, muuta yleistaloutta taikka muuta yritystä tai toimialaa kuvaavaan tietoon. Yritysjohtajat ja sijoittajat päättelevät numeroiden ja raporttien perusteella saneeraustarpeista, tarpeista lomauttaa tai lisätä henkilöstöä, purkaa tai lisätä panostuksia. Tilinpäätös antaa hyväntekeväisyyttä harjoittavalle järjestölle mahdollisuuden näkyä ja viestiä siitä, mitä kaikkea on tehty tarkoituksen toteuttamiseksi. Tilinpäätös kertoo esimerkiksi testamenttivarojen sijoittamisesta ja niiden tuotoista, siitä nähdään järjestön taloudelliset resurssit sekä mahdollisuus tai välttämättömyys laajentaa tai supistaa toimintaa.
Juokseva kirjanpito ja tilinpäätös sekä niiden sisältämät rahamääräiset tiedot kuuluvat keskeisesti taloudelliseen ja muuhunkin kulttuuriin. Ne antavat mahdollisuuden arvioida kirjanpitovelvollisia, mahdollisuuden kehittää toimintaa ja päätöksentekoa sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä.

Kirjanpidon kieli on lähtökohdiltaan kansainvälinen. Euroopassa yhtenäisyyttä on toteutettu Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiivien pohjalta. Vielä pidemmälle menevää yhtenäisyyttä tavoitellaan erityisesti pörssiyhtiöissä sovellettavissa IFRS-tilinpäätösstandardeissa. Standardit ovat vaikuttaneet myös Suomen kirjanpitolain sisältöön ja soveltamiseen.

***

Ote Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta -kirjan esipuheesta.

Lue lisää: